| Telegrafické zprávy | Ze života génia | Dnešní hra | Repertoir | Divadelní společnost | Pro bystré hlavy | Naši mecenáši | Kudy kam |
Ročník I.Ročník XVI.Ročník XVI.Ročník XVI.Ročník I.
Vychází osmkráte denně.
Cimrmanův zpravodaj
Číslo 5509.Číslo 5509.Číslo 5509.Číslo 5509.Číslo 5509.Číslo 5509.
Kupte si originelní Cimrmanovy hrací disky v soustavě CD i DVD
V Prazeve středu 17. října 2018ve středu 17. října 2018ve středu 17. října 2018v pátek 31. května 2003ve středu 17. října 2018ve středu 17. října 2018ve středu 17. října 2018ve středu 17. října 2018ve středu 17. října 2018
odpolední vydání
Telegrafické zprávy

Praha 3, Žižkov, 10.října 2018 (Tel. tisk. kanc.) ONLINE REZERVACE vstupenek na listopad proběhne 19. října od 17:00 hod. Prodej nevyzvednutých vstupenek od 26. října 2018 v pokladních hodinách. Více na Předprodej vstupenek

Praha 3, Žižkov, 4.září 2018 (Tel. tisk. kanc.) ONLINE REZERVACE vstupenek na říjen proběhne 17. září od 17:00 hod. Prodej nevyzvednutých vstupenek od 25. září 2018 v pokladních hodinách. Více na Předprodej vstupenek

Praha, Žižkov, 29.června 2018 (DJC) Dne 26. června vstoupil do českého nebe Bořivoj Penc. Rozloučení s doktorem Vypichem, Mistrem Janem Husem a hlavně naším kamarádem proběhne 2.7. ve 13:20 v Malé síni Strašnického krematoria.

Praha, Žižkov, 18.června 2018 (DJC) Z důvodu nemoci sehrajeme 26.6 v Třeboni a 29.6. v Trhových Svinách místo pohádky hru NĚMÝ BOBEŠ. Děkujeme za pochopení.


Pokračování na straně 8


Ze života génia

H2SO5 - chemická sloučenina s osmimocnou sírou, kyselina peroksosírová; JC ji neznal; chemická anekdota JC

Julie - postava z operety JC „Proso"

Schmied, Kiril - vynálezce elektrické sesle, zákazník krejčího Ernsta Lišky (Sesle)

Zrod velkého projektu - 1. kapitola deníku české polární výpravy

Mladá fronta - deník, kam si Divadlo Járy Cimrmana podalo inzerát; psalo se v něm o hře JC „Přetržené dítě"

ŠvestkaŠvestka

Z Prahy, 17.října 2018 (Tel. tisk. kanc.) Divadlo Járy Cimrmana uvede ve středu 17. října v podvečer hru Járy Cimrmana Švestka. Místem konání se stane ŽDJC.

Více na straně 7.


Repertoir
středa 17.říjnaŠVESTKA
ŽDJC
19:00
čtvrtek 18.říjnaDLOUHÝ, ŠIROKÝ A KRÁTKOZRAKÝ
ŽDJC
19:00
neděle 21.říjnaAFRIKA
ŽDJC
19:00
pondělí 22.říjnaAFRIKA
Nymburk
19:30
úterý 23.říjnaBLANÍK
ŽDJC
19:00
středa 24.říjnaVYŠETŘOVÁNÍ ZTRÁTY TŘÍDNÍ KNIHY
ŽDJC
19:00
čtvrtek 25.říjnaZÁSKOK
ŽDJC
19:00
úterý 30.říjnaNĚMÝ BOBEŠ
ŽDJC
19:00

Domovská scéna souboru je v Žižkovském divadle
Járy Cimrmana
, Štítného 5, 130 00 Praha 3
Mým čtenářům!

Na tomto místě bývaly dříve informace o vyhlášených místech prodeje listu, jakož i o způsobu, jakým případní zájemci mohou navázat styk s majitelem, šéfredaktorem a kolportérem zpravodaje, což byl ve všech případech Jára Cimrman. Při rekonstrukci zažloutlých útržků mohli velejemní restaurátoři nalézt i tento fragment:

„… v případě interesu o další výtisk Zpravodaje, klepejte na pana Lorence, kdo bude mít úmysl složit celé abonmá, nechť bez okolků zabuší na slečnu Šmorancovou, případní stěžovatelé se mohou obrátit na pana Mirvalda (klepejte jemně, bývá po noční mrzutý.).“

I my bychom vás chtěli vyzvat k podobně diferencovanému přístupu. Pokud tedy budete mít zájem napsat nám něco podnětného, povzbudivého, či prostě rovnou obdivného, použijte rubriku Vzkaz Járovi! Bude-li povaha vašeho přípisu mít charakter obchodně-technický (objednávka, dotaz, potvrzení…), pište na adresu info@djc.cz, anebo vstupte přímo do našeho Koloniálu!. Zvídavější návštěvníci si mohou projít významné kapitoly ze života DJC Historie divadla, které budou záhy významně aktualizovány. A kdo touží po barvitější cestě labyrintem Mistrova odkazu, nechť navštíví roztodivná zákoutí archivu Mistrova díla na adrese Jarmara a nezapomene samozřejmě navštívit BIOGRAF JÁRA CIMRMAN!

Šťastnou cestu!Pokračování na 3. straně
Pro bystré hlavy Doplňovačka: Doplňte slovo, které do věty patří:
„Je to hospodářství - inu    “
Obrazy z dějin DJC

Na tomto místě jsou k dispozici fotografické snímky událostí spojených s Divadlem Járy Cimrmana i členů jeho souboru.

 
kudy kam

MEDIA FACTORY Czech Republic a.s.

Naši mecenáši

Restaurátorský tým