Telegrafické zprávy
Cimrmanův zpravodaj.
v Prazev sobotu 27. února 2021v sobotu 27. února 2021v sobotu 27. února 2021v pátek 31. května 2003v sobotu 27. února 2021v sobotu 27. února 2021v sobotu 27. února 2021v sobotu 27. února 2021v sobotu 27. února 2021
Kupte si originelní Cimrmanovy hrací disky v soustavě CD i DVD

Warning: mysqli_error() expects exactly 1 parameter, 0 given in /www/doc/www.cimrman.at/www/inc/telegraficke.inc.php on line 33

Vídeň, 29.prosince 2004 (Tel.tisk.kanc.) STALO SE.... Před 121 lety píše Jára Cimrman první kuplet "I sedlák se nasytí".

Praha, 26.prosince 2004 (Tel.tisk.kanc.) STALO SE.... Před 104 lety dotlačil Jára Cimrman V.I.Lenina k vydání prvního čísla časopisu Jiskra.

Praha, 23.prosince 2004 (Tel.tisk.kanc.) STALO SE... Před 101 lety se v rodině nadlesního Schmoranze narodil synáček Jaroslav.

Praha, 5.prosince 2004 (Tel. tisk. kanc.) V rubrice "Pište s Járou!" je k dispozici nové théma!

Třeboň, 1.července 2004 (Tel.tisk.kanc.) V sobotu 3.července ve 14.00 se v Třeboni na náměstí TGM uskutečnil BĚH JÁRY CIMRMANA!
Čtěte na straně 2.

Pelhřimov, 22.června 2004 (Tel.tisk.kanc.) Ve Šrejnarovském domě na Masarykově náměstí v Pelhřimově byla otevřena expozice JÁRA CIMRMAN, SVĚTOBĚŽNÍK A VVYNÁLEZCE. Výstava potrvá až do 31. srpna. Více ZDE.

Praha, 13.května 2004 (Tel.tisk.kanc.) L.Smoljak se po 20hodinovém letu vrátil z cimrmanologické mise v Kanadě.
Čtěte na straně 8.

z Varšavy, 2.ledna 1908 (Tel. zpr.) Z Port Arthuru se sděluje: Židům v Port Arthuru zakázán byl výnosem místrodržitele Alexejeva pobyt ve městě

Z Paříže, 25.září 1906 (Tel.tisk.kanc.) Nové křesťanské katakomby objevil Francouz Héron des Villefesse v Sousse v Africe. Vykopávky byly zahájeny teprve před několika dny archeologickou společností v Sousse. Byly objeveny tři nad sebou ležící galerie z nichž každá jest 40 metrů dlouhá. Jedna z nich právě byla odkryta. Chodba galerie jest jeden metr široká a jeví po každé straně pět souběžných řad čili pater hrobek tzv. locali.Tři hořejší patra byla již dříve odkryta a vykradena, obě dolejší jsou však netknuta. V nich leží mrtví na zádech s přilehlými rukami. Každý loculus jest uzavřen čtyřmi cihlami, na nichž lpí vrstva sádry. V sádře jsou znaménka a písmeny. Celý obraz těchto katakomb připomíná na katakomby sv. Calixsta v Římě.

Z Vídně, 9.července 1906 (Tel.tisk.kanc.) V posledním zasedání vídeňské sněmovny podali poslanci za Prahu interpelaci, zabývající se otázkou nutného opatřování levných dílen maloživnostníkům, zejména ve velkých městech. Vývody interpelace jsou zajímavé. "Hlas Národa" na ně upozornil s poznámkou, že podklad vypracoval prof. dr. C. Horáček.

Varšava, 25.září 1905 (Tel.tisk.kanc.) V kampani proti předsedovi polského, ryt. Jaworskimu, vystoupila nyní "Gazeta Narodowa" s návrhem, aby vzhledem do nejasné politické situaci byla svolána k nejdříve valná schůze polských poslanců zemských, která by jednala o poměrech na říšské radě a postupu klubu polských poslanců říšských. Proti tomuto návrhu vystupuje velice energicky "Przeglad", jenž tvrdí, že země nepřeje si, by Jaworski nahrazen byl ve správě polského klubu dotěrnými a ctižádostivými agitátory.

Z Berlína, 26.listopadu 1904 (Tel.tisk.kanc.) Jsou řemesla, kde výroba se neobejde bez většího hluku a hřmotu, jsou jiná, jež působí nepříjemný zápach a kouř. Provozování některých živností nelze směstnati na úzký prostor, nýbrž jest třeba volného, širokého prostanství, k jiným jest třeba různých vedlejších a pomocných místností atd. Tyto zvláštní poměry pak ovšem nedostatek dílen při takových živnostech ještě zvyšují.

Z Prahy, 25.září 1904 (Tel.tisk.kanc.) V neděli o půl 7. hodině večer vyšel od Záloženského domu slavnostní průvod zahájený městskou radou s p. drem. Joklíkem, starostou města, v čele. Ve středu obecního zastupitelstva kráčel p. dr. Pluhař, advokát z Brna, slavnostní řečník.

Z Bělehradu, 25.září 1904 (Tel.tisk.kanc.) O novém roce vyměněny byly mezi císařem Františkem Josefem a králem Petrem tyto depeše: Král Petr telegrafoval císaři rakouskému: Prosím Vaše Veličenstvo, abyste přijal k změně roku moji gratulaci a mé nejsrdečnější blahopřání zdaru Vaší vznešené osobě i Vašim národům. Císař František Josef odpověděl: Z celého srdce a nejlepší blahopřání Vašemu Veličenstvu projevuje, děkuji za Vaše blahopřání k změně roku!

z Říma, 3.března 1904 (Tel. tisk. kanc.) "Messagero" sděluje, že italská vláda navrhne generála Pittaluga za velitele četnictva v Makedonii.

 
kudy kam

MEDIA FACTORY Czech Republic a.s.

Naši mecenáši