Rejstřík Cimrmanových pojmů
Cimrmanův zpravodaj.
v Prazev úterý 28. března 2017v úterý 28. března 2017v úterý 28. března 2017v pátek 31. května 2003v úterý 28. března 2017v úterý 28. března 2017v úterý 28. března 2017v úterý 28. března 2017v úterý 28. března 2017
Kupte si originelní Cimrmanovy hrací disky v soustavě CD i DVD

F

Fafejta - ústavní sluha (posluha), chtěl být doktorem

Fafejta - ústavní sluha (posluha), cht?l být doktorem

Farář - postava z dramatu JC „Němý Bobeš"

Farář - postava z dramatu JC „N?mý Bobeš"

Federální shromáždění - mezi jeho poslanci chyběl alespoň jeden cimrmanolog

Federální shromáždění - mezi jeho poslanci chyb?l alespo? jeden cimrmanolog

Fekalzonen - /něm./ pásy v šíři 50 m kolem Panamského průplavu

Fekalzonen - /n?m./ pásy v ší?i 50 m kolem Panamského pr?plavu

Fensterpolitik, Die - /něm./ práce JC, týkající se definice defenestrace

Fensterpolitik, Die - /n?m./ práce JC, týkající se definice defenestrace

Ferdinandova třída - původní název Cimrmanovy třídy

Ferdinandova třída - p?vodní název Cimrmanovy t?ídy

Fiat 600 D - jeden z vozů (vůz A, původně B) expedice Liptákov

Fiat 600 D - jeden z voz? (v?z A, p?vodn? B) expedice Liptákov

Fibich, Zdenko - hudební skladatel, napsal dopis JC; JC ho neměl rád (Kovář)

Fibich, Zdenko - hudební skladatel, napsal dopis JC; JC ho nem?l rád (Ková?)

Fiedler, Erich prof. - má námitky, aby byl JC považován především za českého velikána; (TK) domnívá se, že oživlá dřeva jsou samorosty; (Ho) objevil plakát s anoncí zpěvohry JC „Marná snaha"; (Bo) pustil se do rekonstrukce hry JC „Němý Bobeš"; opatřil věcným rejstříkem knihu Cimrmanovců „Cimrman und Kindergarten"; píše od str. 46 úplně jinou hru; uvedl ve Vídni hru JC „Němý Bobeš" jako celosvětovou premiéru; (Vr) profesor (středoškolský, nikoli vysokoškolský); (Lip) podle něho JC, nejsa ženat, nezanechal potomka

Fiedler, Erich prof. - domnívá se, že oživlá dřeva jsou samorosty; (Ho) objevil plakát s anoncí zpěvohry JC „Marná snaha"; (Bo) pustil se do rekonstrukce hry JC „Němý Bobeš"; opatřil věcným rejstříkem knihu Cimrmanovců „Cimrman und Kindergarten"; píše od str. 46 úplně jinou hru; uvedl ve Vídni hru JC „Němý Bobeš" jako celosvětovou premiéru; (Vr) profesor (středoškolský, nikoli vysokoškolský); (Lip) podle něho JC, nejsa ženat, nezanechal potomka

Fiedler, Erich prof. - objevil plakát s anoncí zpěvohry JC „Marná snaha"; (Bo) pustil se do rekonstrukce hry JC „Němý Bobeš"; opatřil věcným rejstříkem knihu Cimrmanovců „Cimrman und Kindergarten"; píše od str. 46 úplně jinou hru; uvedl ve Vídni hru JC „Němý Bobeš" jako celosvětovou premiéru; (Vr) profesor (středoškolský, nikoli vysokoškolský); (Lip) podle něho JC, nejsa ženat, nezanechal potomka

Fiedler, Erich prof. - pustil se do rekonstrukce hry JC „Němý Bobeš"; opatřil věcným rejstříkem knihu Cimrmanovců „Cimrman und Kindergarten"; píše od str. 46 úplně jinou hru; uvedl ve Vídni hru JC „Němý Bobeš" jako celosvětovou premiéru; (Vr) profesor (středoškolský, nikoli vysokoškolský); (Lip) podle něho JC, nejsa ženat, nezanechal potomka

Fiedler, Erich prof. - profesor (středoškolský, nikoli vysokoškolský); (Lip) podle něho JC, nejsa ženat, nezanechal potomka

Fiedler, Erich prof. - podle něho JC, nejsa ženat, nezanechal potomka

Fiedler, Erich prof. - má námitky, aby byl JC považován p?edevším za ?eského velikána; (TK) domnívá se, že oživlá d?eva jsou samorosty; (Ho) objevil plakát s anoncí zp?vohry JC „Marná snaha"; (Bo) pustil se do rekonstrukce hry JC „N?mý Bobeš"; opat?il v?cným rejst?íkem knihu Cimrmanovc? „Cimrman und Kindergarten"; píše od str. 46 úpln? jinou hru; uvedl ve Vídni hru JC „N?mý Bobeš" jako celosv?tovou premiéru; (Vr) profesor (st?edoškolský, nikoli vysokoškolský); (Lip) podle n?ho JC, nejsa ženat, nezanechal potomka

Fiedler, Erich prof. - domnívá se, že oživlá d?eva jsou samorosty; (Ho) objevil plakát s anoncí zp?vohry JC „Marná snaha"; (Bo) pustil se do rekonstrukce hry JC „N?mý Bobeš"; opat?il v?cným rejst?íkem knihu Cimrmanovc? „Cimrman und Kindergarten"; píše od str. 46 úpln? jinou hru; uvedl ve Vídni hru JC „N?mý Bobeš" jako celosv?tovou premiéru; (Vr) profesor (st?edoškolský, nikoli vysokoškolský); (Lip) podle n?ho JC, nejsa ženat, nezanechal potomka

Fiedler, Erich prof. - objevil plakát s anoncí zp?vohry JC „Marná snaha"; (Bo) pustil se do rekonstrukce hry JC „N?mý Bobeš"; opat?il v?cným rejst?íkem knihu Cimrmanovc? „Cimrman und Kindergarten"; píše od str. 46 úpln? jinou hru; uvedl ve Vídni hru JC „N?mý Bobeš" jako celosv?tovou premiéru; (Vr) profesor (st?edoškolský, nikoli vysokoškolský); (Lip) podle n?ho JC, nejsa ženat, nezanechal potomka

Fiedler, Erich prof. - pustil se do rekonstrukce hry JC „N?mý Bobeš"; opat?il v?cným rejst?íkem knihu Cimrmanovc? „Cimrman und Kindergarten"; píše od str. 46 úpln? jinou hru; uvedl ve Vídni hru JC „N?mý Bobeš" jako celosv?tovou premiéru; (Vr) profesor (st?edoškolský, nikoli vysokoškolský); (Lip) podle n?ho JC, nejsa ženat, nezanechal potomka

Fiedler, Erich prof. - profesor (st?edoškolský, nikoli vysokoškolský); (Lip) podle n?ho JC, nejsa ženat, nezanechal potomka

Fiedler, Erich prof. - podle n?ho JC, nejsa ženat, nezanechal potomka

Fiedler, Erich prof. - domnívá se, že oživlá dřeva jsou samorosty; (Ho) objevil plakát s anoncí zpěvohry JC „Marná snaha"; (Bo) pustil se do rekonstrukce hry JC „Němý Bobeš"; opatřil věcným rejstříkem knihu Cimrmanovců „Cimrman und Kindergarten"; píše od str. 46 úplně jinou hru; uvedl ve Vídni hru JC „Němý Bobeš" jako celosvětovou premiéru; (Vr) profesor (středoškolský, nikoli vysokoškolský); (Lip) podle n?ho JC, nejsa ženat, nezanechal potomka

Fiedler, Erich prof. - objevil plakát s anoncí zpěvohry JC „Marná snaha"; (Bo) pustil se do rekonstrukce hry JC „Němý Bobeš"; opatěřl věcným rejsříkem knihu Cimrmanovců „Cimrman und Kindergarten"; píše od str. 46 úplně jinou hru; uvedl ve Vídni hru JC „Němý Bobeš" jako celosvětovou premiéru; (Vr) profesor (středoškolský, nikoli vysokoškolský); (Lip) podle něho JC, nejsa ženat, nezanechal potomka

Flajšhans - policejní inspektor

Flak - vězeňský dozorce

Flak - v?ze?ský dozorce

Formánek - postava ze hry JC „Lijavec", Alois, porodní dědek

Formánek - postava ze hry JC „Lijavec", Alois, porodní d?dek

Francie - odtud Karel IV. přivezl do Čech karlata

Francie - odtud Karel IV. p?ivezl do ?ech karlata

Franta Pepa Jednička - přezdívka císařpána

Franta Pepa Jednička - p?ezdívka císa?pána

František - postava ze hry JC „Vizionář", syn Hlavsy

František - postava ze hry JC „Vizioná?", syn Hlavsy

František Ferdinand ď Este - viz ď Este

František Ferdinand d'Este - viz d'Este

František Josef I. - rakouský císař; jeho obraz visí vedle tabule; nastoupil na trůn r. 1848; je nesmrtelný; (Bl) JC mu psal dopis, aby r. 1900 odstoupil, nebo zemřel

František Josef I. - JC mu psal dopis, aby r. 1900 odstoupil, nebo zemřel

František Josef I. - JC mu psal dopis, aby r. 1900 odstoupil, nebo zem?el

Frei, Emil dr. - hudební badatel, správce zámku Březnice

Frei, Emil dr. - hudební badatel, správce zámku B?eznice

Fri? - postava, kterou potká chlapec na ulici v r. 1848

Frič - postava, kterou potká chlapec na ulici v r. 1848

Frída, Mojmír - půdoznalec, který sestrojil první promítací přístroj

Frída, Mojmír - p?doznalec, který sestrojil první promítací p?ístroj

Frída, Myrtil - vedoucí filmového archivu Praha-Žižkov

frigidita - ženská sexuální nemoc, na kterou JC ordinoval potměchuť

frigidita - ženská sexuální nemoc, na kterou JC ordinoval potměchu?

frigidita - ženská sexuální nemoc, na kterou JC ordinoval potm?chu?

Friš?a - Varel Frištenský familiérn?

Frišča - Varel Frištenský familiérně

Frišťa - Varel Frištenský familiérně

Frištenskému omrzly ob? nohy - 6. kapitola deníku ?eské polární výpravy

Frištenskému omrzly obě nohy - 6. kapitola deníku české polární výpravy

Frištenský simuluje poopera?ní slabost - 16. kapitola deníku ?eské polární výpravy

Frištenský simuluje pooperační slabost - 16. kapitola deníku české polární výpravy

Frištenský simuluje zán?t slepého st?eva - 14. kapitola deníku ?eské polární výpravy

Frištenský simuluje zánět slepého střeva - 14. kapitola deníku české polární výpravy

Frištenský, Gustav - zápasník, bratranec Varla Frištenského

Froditová, Hermína - jméno žebračky

Froditová, Hermína - jméno žebra?ky

frustra?ní kompozice - JC v ní st?ídá prvky o?ekávání a zklamání

frustrační kompozice - JC v ní střídá prvky očekávání a zklamání

Frýdlant - město, kde bydlela kuplířka

Frýdlant - m?sto, kde bydlela kuplí?ka

Frymburk - obec na Šumavě, kde byl JC ve starobinci; zavedení elektrického proudu do této obce oslavil JC písní „Elektrický valčík"

Frymburk - obec na Šumav?, kde byl JC ve starobinci; zavedení elektrického proudu do této obce oslavil JC písní „Elektrický val?ík"

Fuchs - loutkář, přítel JC

Fuchs - loutká?, p?ítel JC

Fulín, Josef - statkář a starosta Liptákova

Fulín, Josef - statká? a starosta Liptákova

fünf Pflaumen - /něm./ pět švestek

fünf Pflaumen - /n?m./ p?t švestek

Fürst a synové - kloboučnický závod

Fürst a synové - klobou?nický závod

futurismus - první z pedagogických zásad JC (viz Cimrmanova šesterka)

A B C D E  F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z 4
 
Naši mecenáši
kudy kam