Rejstřík Cimrmanových pojmů
Cimrmanův zpravodaj.
v Prazev úterý 28. března 2017v úterý 28. března 2017v úterý 28. března 2017v pátek 31. května 2003v úterý 28. března 2017v úterý 28. března 2017v úterý 28. března 2017v úterý 28. března 2017v úterý 28. března 2017
Kupte si originelní Cimrmanovy hrací disky v soustavě CD i DVD

G

G 12 - Capablankův tah na toto pole, první aut v dějinách šachu

G 12 - Capablank?v tah na toto pole, první aut v d?jinách šachu

Ganges - řeka v Indii (Úspěch)

Ganges - ?eka v Indii (Úsp?ch)

Gaveston - měl schovanku Annu (Proso)

Gaveston - m?l schovanku Annu (Proso)

genitální meliorace - únik paměťových buněk do pohlavních žláz

genitální meliorace - únik pam??ových bun?k do pohlavních žláz

germanismy - jimi se hemží pozdější rukopisy JC

germanismy - jimi se hemží pozd?jší rukopisy JC

Glasgow - nedaleko tohoto města se narodil hrabě Nikolič (Proso)

Glasgow - nedaleko tohoto m?sta se narodil hrab? Nikoli? (Proso)

Glinka - význačný hudební skladatel

Glinka - význa?ný hudební skladatel

Gö?, Mikloš - pašerák zvonků na kola, postava z operety JC „Hospoda na mýtince"

Gö?, Mikloš - pašerák zvonk? na kola, postava z operety JC „Hospoda na mýtince"

Göč, Mikloš - pašerák zvonků na kola, postava z operety JC „Hospoda na mýtince"

Goethals - americký inženýr, který měl dokončit stavbu Panamského průplavu

Goethals - americký inženýr, který m?l dokon?it stavbu Panamského pr?plavu

Grafická stránka notového záznamu - téma referátu v semináři

Grafická stránka notového záznamu - téma referátu v seminá?i

Grimmové - bratři, sběratelé pohádek, přestože na to byli dva

Grimmové - brat?i, sb?ratelé pohádek, p?estože na to byli dva

Grónsko - země, kde žijí Eskymáci; odtud vyrazila americká expedice profesora Mac Donalda

Grónsko - zem?, kde žijí Eskymáci; odtud vyrazila americká expedice profesora Mac Donalda

Grünbach - ospalé lázeňské městečko, kam cestovali farář, lékař a Bobeš; nedaleko něho upustil JC ze vzducholodi nůž; na mapě JC je u tohoto městečka červený vykřičník s poznámkou „nůž"

Grünbach - ospalé lázeňské městečko, kam cestovali farář, lékař a Bobeš; nedaleko něho upustil JC ze vzducholodi něž; na mapš JC je u tohoto městečka červený vykřičník s poznámkou „něž"

Grünbach - ospalé láze?ské m?ste?ko, kam cestovali fará?, léka? a Bobeš; nedaleko n?ho upustil JC ze vzducholodi n?ž; na map? JC je u tohoto m?ste?ka ?ervený vyk?i?ník s poznámkou „n?ž"

Grünbach, Walter von - viz Baron

Gustav - bratranec Varla Frištenského, světový šampión v řeckořímském zápase

Gustav - bratranec Varla Frištenského, sv?tový šampión v ?ecko?ímském zápase

A B C D E F  G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z 4
 
Naši mecenáši
kudy kam