Rejstřík Cimrmanových pojmů
Cimrmanův zpravodaj.
v Prazev úterý 28. března 2017v úterý 28. března 2017v úterý 28. března 2017v pátek 31. května 2003v úterý 28. března 2017v úterý 28. března 2017v úterý 28. března 2017v úterý 28. března 2017v úterý 28. března 2017
Kupte si originelní Cimrmanovy hrací disky v soustavě CD i DVD

I

I sedlák se nasytí - první kuplet JC

Imrich - syn statkáře Kalmána

Imrich - syn statká?e Kalmána

Indi - sotva upijí z Vaňkova piva, zahrnou ho milióny rupií (Úspěch)

Indi - sotva upijí z Va?kova piva, zahrnou ho milióny rupií (Úsp?ch)

Indián - značka motocyklu (Valčík); primitivní Pejřilova maska

Indián - zna?ka motocyklu (Val?ík); primitivní Pej?ilova maska

Indie - tam dosáhl úspěchu český inženýr Vaněk (Úspěch)

Indie - tam dosáhl úsp?chu ?eský inženýr Van?k (Úsp?ch)

Ing. Van?k, ?ech - postava z opery „Úsp?ch ?eského inženýra v Indii"

Ing. Vaněk, Čech - postava z opery „Úspěch českého inženýra v Indii"

Ing. Wagner, N?mec - postava z opery „Úsp?ch ?eského inženýra v Indii"

Ing. Wagner, Němec - postava z opery „Úspěch českého inženýra v Indii"

Inspektor - postava ze hry JC „Vyšetřování ztráty třídní knihy"

Inspektor - postava ze hry JC „Vyšet?ování ztráty t?ídní knihy"

Inspektor Trachta - postava ze hry JC „Vražda v salónním coupé"; postava ze hry JC „Hospoda na mýtince"; čeká dvacet let na pašeráka Göče

Inspektor Trachta - postava ze hry JC „Vražda v salónním coupé"; postava ze hry JC „Hospoda na mýtince"; ?eká dvacet let na pašeráka Göče

Inspektor Trachta - postava ze hry JC „Vražda v salónním coupé"; postava ze hry JC „Hospoda na mýtince"; ?eká dvacet let na pašeráka Gö?e

Intelligence Service - /angl./ inteligentnější služba

Intelligence Service - /angl./ inteligentn?jší služba

intentdant - vedoucí výstrojního skladu

Invalidovna - (v Praze) navštívil ji Starej Procházka

Inženýr Van?k - postava z opery „Úsp?ch ?eského inženýra v Indii", ?ech

Inženýr Vaněk - postava z opery „Úspěch českého inženýra v Indii", Čech

Inženýr Wagner - postava z opery „Úspěch českého inženýra v Indii", Němec

Inženýr Wagner - postava z opery „Úsp?ch ?eského inženýra v Indii", N?mec

Istambul - (Vr, MS) stanice expresu do Prahy; tam přistoupil Hlaváček

Istambul - (Vr, MS) stanice expresu do Prahy; tam p?istoupil Hlavá?ek

Ištvánbul - maďarský název Istambulu

Ištvánbul - ma?arský název Istambulu

A B C D E F G H  I J K L M N O P R S T U V W Y Z 4
 
Naši mecenáši
kudy kam