Rejstřík Cimrmanových pojmů
Cimrmanův zpravodaj.
v Prazev úterý 28. března 2017v úterý 28. března 2017v úterý 28. března 2017v pátek 31. května 2003v úterý 28. března 2017v úterý 28. března 2017v úterý 28. března 2017v úterý 28. března 2017v úterý 28. března 2017
Kupte si originelní Cimrmanovy hrací disky v soustavě CD i DVD

J

já, já, jupy jupy já - až za oceán proniknuvší akustická konstanta

Jáchymov - sliboval zatčeným inspektor Schirz

Jáchymov - sliboval zat?eným inspektor Schirz

Jak se brou?ci poprali - pohádka JC

Jak se broučci poprali - pohádka JC

Jak se zelenina zbláznila - název loutkové hry

Jak šlo zelí na vandr - název loutkové hry

Jakoti?, Stojan - ?len studentské brigády na konzerva?ních pracech v Liptákov?, studující s vyznamenáním

Jakotič, Stojan - člen studentské brigády na konzervačních pracech v Liptákově, studující s vyznamenáním

Jakub - starší syn kováře Jirsy, studuje na gymnáziu (Kovář Jirsa)

Jakub - starší syn ková?e Jirsy, studuje na gymnáziu (Ková? Jirsa)

Jan - uhlíř z operety JC „Uhlířské Janovice"

Jan - uhlí? z operety JC „Uhlí?ské Janovice"

Jan Ámos - jeho opravdovým dědicem byl JC

Jan Ámos - jeho opravdovým d?dicem byl JC

Jan Žižka t?sn? p?ed tím, než mu vyst?elili levé oko - živý obraz JC

Jan Žižka těsně před tím, než mu vystřelili levé oko - živý obraz JC

Janda, ?en?k - u?itel, který objevil nadání malí?e Žíly

Janda, Čeněk - učitel, který objevil nadání malíře Žíly

Jani?ka - ?lenka obsluhy benzínové stanice v Benátkách nad Jizerou

Janička - členka obsluhy benzínové stanice v Benátkách nad Jizerou

Janoušek - učitel; odpovídá za přečtení oběžníku pana ředitele třídě 7.C

Janoušek - u?itel; odpovídá za p?e?tení ob?žníku pana ?editele t?íd? 7.C

Jarda - jméno z 2. nápisu JC v liptákovské hospodě U Sirotků, míněn Jaroslav Rychtařík

Jarda - jméno z 2. nápisu JC v liptákovské hospodě U Sirotků, mín?n Jaroslav Rychtařík

Jarda - jméno z 2. nápisu JC v liptákovské hospod? U Sirotk?, mín?n Jaroslav Rychta?ík

Jaroslav - synáček nadlesního Schmoranze

Jaroslav - syná?ek nadlesního Schmoranze

járovizace - originální způsob pěstování pšenice JC

járovizace - originální zp?sob p?stování pšenice JC

Jaruška - viz Cimrmanovka

játy - tak JC pojmenoval sněžného člověka

játy - tak JC pojmenoval sn?žného ?lov?ka

Je?ábek - obchodní cestující, vypráv?jící bezvýznamné p?íhody ze svého života; nuda nuda, še? še?

Je?ábek, Vojt?ch - smál se v holírn?

Je?ný - spolu s Zieglerem sehraná dvojice policist? z Vídn?

Jech - žák ze hry JC „Vyšetřování ztráty třídní knihy"

Jech - žák ze hry JC „Vyšet?ování ztráty t?ídní knihy"

Ječný - spolu s Zieglerem sehraná dvojice policistů z Vídně

Ječný - spolu s Zieglerem sehraná dvojice policistů z Vídně...

Jedli?ka, Vojt?ch - Cimrman?v u?itel houslí, víde?ský ?ech, houslista t?etího nálevu, ve druhé poloze se pohyboval jen velmi nejist?

Jedlička, Vojtěch - Cimrmanův učitel houslí, vídeňský Čech, houslista třetího nálevu, ve druhé poloze se pohyboval jen velmi nejistě

Jedlička, Vojtěch - Cimrmanův učitel houslí, vídeňský čech, houslista třetího nálevu, ve druhé poloze se pohyboval jen velmi nejist?

Jednota (podolských otužilc?) - jejím ná?elníkem byl Karel N?mec; její ?lenové se vypravili na severní pól

Jednota (podolských otužilců) - jejím náčelníkem byl Karel Němec; její členové se vypravili na severní pól

Jelena - mladičká baronka

Jelena - mladi?ká baronka

Jelení p?íkop - žuchli do n?ho Slavata a Martinic

Jelení příkop - žuchli do něho Slavata a Martinic

Jelení skok - krokové variace JC ve hře „Akt"

Jelení skok - krokové variace JC ve h?e „Akt"

Jelinek - lihovina, jejíž obětí se stal Rudi Jelinek

Jelinek - lihovina, jejíž ob?tí se stal Rudi Jelinek

Jelínková - herečka, neoznačila svého manžela za debila

Jelínková - here?ka, neozna?ila svého manžela za debila

Jelinková, Irmgard - babička JC

Jelinková, Irmgard - babi?ka JC

Jelinková-Cimrmanová, Marlen - (Akt, Op) matka JC, rakouská herečka, operetní zpěvačka ve Vídni

Jelinková-Cimrmanová, Marlen - (Akt, Op) matka JC, rakouská herečka, operetní zpěvačka ve Vídni

Jelinková-Cimrmanová, Marlen - (Akt, Op) matka JC, rakouská here?ka, operetní zp?va?ka ve Vídni

Jelinková-Cimrmanová, Marlen - (Akt, Op) matka JC, rakouská here?ka, operetní zp?va?ka ve Vídni

Jeřábek - obchodní cestující, vyprávějící bezvýznamné příhody ze svého života; nuda nuda, šeď šeď

Jeřábek, Vojtěch - smál se v holírně

Jesky?ka - postava ze hry JC „Blaník"

Jeskyňka - postava ze hry JC „Blaník"

jezuitský ?ád - jeho falešný pr?kaz sta?il JC p?i sbírání pohádek

jezuitský řád - jeho falešný průkaz stačil JC při sbírání pohádek

Jindra - jméno šlechtěného ptakopyska

Jindra - jméno šlecht?ného ptakopyska

Jíra - soused z operety JC „V chaloupky stínu"

Jirásek se dívá do minulosti - živý obraz JC

Jirásek, Alois - sedí na balvanu ve tvaru pařezu; (Bl) kamarád JC, který se s ním znepřátelil

Jirásek, Alois - kamarád JC, který se s ním znepřátelil

Jirásek, Alois - sedí na balvanu ve tvaru pa?ezu; (Bl) kamarád JC, který se s ním znep?átelil

Jirásek, Alois - kamarád JC, který se s ním znep?átelil

Jirka - název vylehčeného bucharu JC; (Po) dětský divák

Jirka - dětský divák

Jirka - název vyleh?eného bucharu JC; (Po) d?tský divák

Jirka - d?tský divák

Jirotka - žák ze hry JC „Vyšetřování ztráty třídní knihy"

Jirotka - žák ze hry JC „Vyšet?ování ztráty t?ídní knihy"

Jirsa, Wolfgang - kovář, který opravil bodec vycházkové hole; JC o něm napsal symfonii (Kovář)

Jirsa, Wolfgang - ková?, který opravil bodec vycházkové hole; JC o n?m napsal symfonii (Ková?)

Jiskra - Leninův časopis

Jiskra - Lenin?v ?asopis

Jíša, Karel - vedoucí lesního závodu Chvojkovice-Brod

Jizera - řeka, která se má rozvodnit (Posel)

Jizera - ?eka, která se má rozvodnit (Posel)

Jizerére - místní dramatické sdružení (liptákovské)

Jizerské hory - hory, kam si vyšel JC na procházku; (Lip) zde leží osada Liptákov

Jizerské hory - zde leží osada Liptákov

Johannesburg - v tomto městě přezimoval cirk Krakowiak; zdejší pivovar odmítl dodávku ledu pro JC

Johannesburg - v tomto městě ř?ezimoval cirk Krakowiak; zdejší pivovar odmítl dodávku ledu pro JC

Johannesburg - v tomto m?st? p?ezimoval cirk Krakowiak; zdejší pivovar odmítl dodávku ledu pro JC

joj! - zahraniční (košická) akustická konstanta

joj! - zahrani?ní (košická) akustická konstanta

Josef Bohuslav Chvojka, u?itel d?jepisu - postava ze hry JC „Blaník"

Josef Bohuslav Chvojka, učitel dějepisu - postava ze hry JC „Blaník"

Jsou tam a p?ijedou - býstavka vyorávek Karla Chmela?e

Jsou tam a přijedou - býstavka vyorávek Karla Chmelaře

Jugoslávie - odtud byla studentská brigáda konzervačních a restaurátorských prací

Jugoslávie - odtud byla studentská brigáda konzerva?ních a restaurátorských prací

Julie - postava z operety JC „Proso"

Julius - mladý baron, který kdysi zmizel (Proso)

Jungmann - sedí na židli

jurta - defenestrace z ní postrádá jakýkoliv smysl

Jusupi? - generál na carském dvo?e (Proso)

Jusupič - generál na carském dvoře (Proso)

A B C D E F G H I  J K L M N O P R S T U V W Y Z 4
 
Naši mecenáši
kudy kam