Rejstřík Cimrmanových pojmů
Cimrmanův zpravodaj.
v Prazev úterý 28. března 2017v úterý 28. března 2017v úterý 28. března 2017v pátek 31. května 2003v úterý 28. března 2017v úterý 28. března 2017v úterý 28. března 2017v úterý 28. března 2017v úterý 28. března 2017
Kupte si originelní Cimrmanovy hrací disky v soustavě CD i DVD

K

K??, p?ítel ?lov?ka - název ?asopisu

k?es?an - nejrad?ji by utek (Píse?)

K?ópal - pocestný z Hané

kabina pro za?ínající houslisty - vynález JC

kabina pro začínající houslisty - vynález JC

kábrt - podřipská akustická konstanta JC

kábrt - pod?ipská akustická konstanta JC

Kachna - přezdívka JC

Kachna - p?ezdívka JC

Kalkata - odtud jsou indičtí sedláci (Úspěch)

Kalkata - odtud jsou indi?tí sedláci (Úsp?ch)

Kálmán, Béla - maďarský statkář a hudební mecenáš, člen vídeňské operetní komise

Kálmán, Béla - ma?arský statká? a hudební mecenáš, ?len víde?ské operetní komise

Kálmán, Imre - syn Bély Kálmána; je neduživý, půda ho neuživí

Kálmán, Imre - syn Bély Kálmána; je neduživý, p?da ho neuživí

Kalous, Jind?ich - smál se v holírn?

Kalous, Jindřich - smál se v holírně

Kam se pod?la t?etí v?ta - kniha norského badatele Skansena

Kam se poděla třetí věta - kniha norského badatele Skansena

Kamarýt, Josef - zloděj a násilník, který se přiznal

Kamarýt, Josef - zlod?j a násilník, který se p?iznal

Kan?ra - hostinský (na barikád?)

Kaněra - hostinský (na barikádě)

Kapusta - role z loutkové hry „Jak šlo zelí na vandr"

Karanténa - aktovka JC

Karel - (Ho, Bo) stíhací řiditelná vzducholoď hraběte Zeppelina; (Po) bratr princezny Zlatovlásky; (Pól) jméno náčelníka Němce; (Bl) jméno traktoristy Chmelaře

Karel - (Ho, Bo) stíhací řiditelná vzducholoď hraběte Zeppelina; (Po) bratr princezny Zlatovlásky; (Pól) jméno náčelníka Němce; (Bl) jméno traktoristy Chmelaře

Karel - bratr princezny Zlatovlásky; (Pól) jméno náčelníka Němce; (Bl) jméno traktoristy Chmelaře

Karel - jméno náčelníka Němce; (Bl) jméno traktoristy Chmelaře

Karel - jméno traktoristy Chmelaře

Karel - bratr princezny Zlatovlásky; (Pól) jméno ná?elníka N?mce; (Bl) jméno traktoristy Chmela?e

Karel - (Ho, Bo) stíhací ?iditelná vzducholo? hrab?te Zeppelina; (Po) bratr princezny Zlatovlásky; (Pól) jméno ná?elníka N?mce; (Bl) jméno traktoristy Chmela?e

Karel - (Ho, Bo) stíhací ?iditelná vzducholo? hrab?te Zeppelina; (Po) bratr princezny Zlatovlásky; (Pól) jméno ná?elníka N?mce; (Bl) jméno traktoristy Chmela?e

Karel - jméno ná?elníka N?mce; (Bl) jméno traktoristy Chmela?e

Karel - jméno traktoristy Chmela?e

Karel Havlí?ek Borovský hledí smrti vst?íc - podvojný živý obraz JC

Karel Havlíček Borovský hledí smrti vstříc - podvojný živý obraz JC

Karel IV. - přivezl z Francie do Čech karlata

Karel IV. - p?ivezl z Francie do ?ech karlata

Karkulka - pohádková postava

karlata - přivezl je do Čech Karel IV.

karlata - p?ivezl je do ?ech Karel IV.

Karlík - tak říkal nesprávně poručík Pihrt Aloisu Formánkovi; (Pól) míněn vedoucí polární výpravy Karel Němec

Karlík - míněn vedoucí polární výpravy Karel Němec

Karlík - tak říkal nesprávně poručík Pihrt Aloisu Formánkovi; (Pól) míněn vedoucí polární výpravy Karel N?mec

Karlík - tak ?íkal nesprávn? poru?ík Pihrt Aloisu Formánkovi; (Pól) mín?n vedoucí polární výpravy Karel N?mec

Karlík - mín?n vedoucí polární výpravy Karel N?mec

karpatský chov - je z něj a-ovce

karpatský chov - je z n?j a-ovce

Kartouzy - dodnes tam jsou zašitý Kocián a Bílek

Kašpárk?v hrobe?ek - roztomilá pohádka JC, která m?la slabší ohlas, zvlášt? u d?tí

Kašpárkův hrobeček - roztomilá pohádka JC, která měla slabší ohlas, zvláště u dětí

Kašperský, Jan - přítel JC, sokolský přeborník na bradlech a hrazdě

Kašperský, Jan - p?ítel JC, sokolský p?eborník na bradlech a hrazd?

Kate?ina - mladší dcera klobou?níka Lešnera

Kateřina - mladší dcera kloboučníka Lešnera

Katuška - členka obsluhy benzínové stanice v Benátkách nad Jizerou

Katuška - ?lenka obsluhy benzínové stanice v Benátkách nad Jizerou

Kde jste byli, pobudové - jeden z posledních filmů JC

Kde jste byli, pobudové - jeden z posledních film? JC

Kisna-dáma - (Akt, MS) postava z „Etudy pro dvě kisny a škatulku" JC

Kisna-dáma - (Akt, MS) postava z „Etudy pro dv? kisny a škatulku" JC

Kisna-pán - (Akt, MS) postava z „Etudy pro dvě kisny a škatulku" JC

Kisna-pán - (Akt, MS) postava z „Etudy pro dv? kisny a škatulku" JC

Kisni?ka pes - (Akt)

Kisnička pes - (Akt)

Kladno - přes toto město jela česká polární výprava

Kladno - p?es toto m?sto jela ?eská polární výprava

Kladno, ty ?erné Kladno - svatební píse?, která se zpívá v Dolánkách

Kladno, ty černé Kladno - svatební píseň, která se zpívá v Dolánkách

Kladno, ty černé Kladno - svatební píseř, která se zpívá v Dolánkách

Klánovice - domnělé rodiště dr. Josefa Turnovského, bydliště krejčího Jana Turnovského

Klánovice - domnělé rodišě? dr. Josefa Turnovského, bydliště krejčího Jana Turnovského

Klánovice - domn?lé rodišt? dr. Josefa Turnovského, bydlišt? krej?ího Jana Turnovského

Klárka - dcera učitele Pýchy

Klárka - dcera u?itele Pýchy

Klásek - žák ze hry JC „Vyšetřování ztráty třídní knihy"

Klásek - žák ze hry JC „Vyšet?ování ztráty t?ídní knihy"

klášter svatého Prochora Zastánce - zde JC zřídil obří pěvecký sbor

klášter svatého Prochora Zastánce - zde JC z?ídil ob?í p?vecký sbor

Klaus - zvon chrámu sv. Štěpána

Klaus - zvon chrámu sv. Št?pána

Kle?ka - policejní inspektor

Klečka - policejní inspektor

Klempera - žák ze hry JC „Vyšetřování ztráty třídní knihy"

Klempera - žák ze hry JC „Vyšet?ování ztráty t?ídní knihy"

Klešt?ncova bronchitida - název hry JC; burleska

Kleštěncova bronchitida - název hry JC; burleska

Klicper?v Špilberk - p?ehlídka v?ze?ských divadelních soubor?

Klicperův Špilberk - přehlídka vězeňských divadelních souborů

Klusák, Jan - význačný hudební skladatel

Klusák, Jan - význa?ný hudební skladatel

Knittel, Václav - namydlen v holírně, smích pod pěnou nelze prokázat

Knittel, Václav - namydlen v holírn?, smích pod p?nou nelze prokázat

Knot a ?adil - firma, u níž p?sobil chemik, spolupracující se Standou (Posel)

Knot a Čadil - firma, u níž působil chemik, spolupracující se Standou (Posel)

Ko?ský trh - pražské nám?stí, kde se dávno kon? neprodávají

Kobliha, Tobiáš - sedminásobný vrah

Kocián - průmyslovák, zavřený v Kartouzách

Kocián - pr?myslovák, zav?ený v Kartouzách

Koko?ín - tam byl na výlet? Varel Frištenský

Kokořín - tam byl na výletě Varel Frištenský

Kolben - továrník z Prahy, nápadník dcery uhlobarona Ptáčka (Vizionář)

Kolben - továrník z Prahy, nápadník dcery uhlobarona Ptá?ka (Vizioná?)

Kolben a Dan?k - firma, u níž pracoval ing. Van?k; provedli fúzi (Úsp?ch)

Kolben a Daněk - firma, u níž pracoval ing. Vaněk; provedli fúzi (Úspěch)

Kolín - na nádraží tohoto města brzdil expres; (Pól) Gustav Frištenský v něm porazil prase

Kolín - Gustav Frištenský v něm porazil prase

Kolín - na nádraží tohoto m?sta brzdil expres; (Pól) Gustav Frištenský v n?m porazil prase

Kolín - Gustav Frištenský v n?m porazil prase

Kolod?j - postava z pohádky JC „Dlouhý, Široký a Krátkozraký"; zlý obr

Koloděj - postava z pohádky JC „Dlouhý, Široký a Krátkozraký"; zlý obr

Kolodíj, hobr - (chod.) obr Koloděj nářečně

Kolodíj, hobr - (chod.) obr Kolod?j ná?e?n?

Kolumbus - rozbíjí Napoleonovi o čelo vejce

Kolumbus - rozbíjí Napoleonovi o ?elo vejce

kompostová vražda - proslulá vražda

Kone?n? mo?e - 18. kapitola deníku ?eské polární výpravy

Konečně moře - 18. kapitola deníku české polární výpravy

Koniáš se dívá do díry - živý obraz JC

koniášky - tretry JC, šlágr olympijských her v Londýně

koniášky - tretry JC, šlágr olympijských her v Londýn?

Konopišt? - na n?m se odbývaly všechny p?ípravy

Konopiště - na něm se odbývaly všechny přípravy

Koňský trh - pražské náměstí, kde se dávno koně neprodávají

konstituce - císař ji slíbil

konstituce - císa? ji slíbil

Konzervato? - na tomto pražském ústavu byla otev?ena ve?erní škola cimrmanologie

Konzervatoř - na tomto pražském ústavu byla otevřena večerní škola cimrmanologie

Korsakov - (Ho, MS) význačný hudební skladatel

Korsakov - (Ho, MS) význa?ný hudební skladatel

Korybut - součást opony, která byla vyžvejkaná

Korybut - sou?ást opony, která byla vyžvejkaná

Kosmonosy - Varel Frištenský odhalil lékařskému konziliu v K. pravdu

Kosmonosy - Varel Frištenský odhalil léka?skému konziliu v K. pravdu

Kotce - rádiovkami se to tam jen hemží (Posel)

Kou?ilovi - jméno rodiny v Tanvaldu; zabouchat, neslyšejí (Posel)

Kouba, Old?ich - zločinec, přezdívaný Olda Dynamit, který šel vykrást Živnobanku

Kouba, Old?ich - zlo?inec, p?ezdívaný Olda Dynamit, který šel vykrást Živnobanku

Kouba, Oldřich - zločinec, přezdívaný Olda Dynamit, který šel vykrást Živnobanku

Kouřilovi - jméno rodiny v Tanvaldu; zabouchat, neslyšejí (Posel)

Ková? Jirsa - programní symfonie JC

Kovář Jirsa - programní symfonie JC

Kowalski - vrah, uprchl ze solnohradské věznice

Kowalski - vrah, uprchl ze solnohradské v?znice

Kozáková, Jaroslava - napsala dopis Divadlu Járy Cimrmana

Kozina - mohli ho z toho vysekat

Kr?ek, Bohumil - holi? z Liberce

Kr?ta - správce D?dovy mísy (Posel)

Krajské st?edisko státní památkové pé?e - jeho pracovníci nedocenili závažnost nálezu a odmítli uzav?ít objekt

Krajské středisko státní památkové péče - jeho pracovníci nedocenili závažnost nálezu a odmítli uzavřít objekt

Krakowiak - polský cirkus, kde působil JC jako dramaturg

Krakowiak - polský cirkus, kde p?sobil JC jako dramaturg

Králová - viz Správcová

Královské komorní divadlo - sídlí v Haagu

Kralupy nad Vltavou - tam JC vynalezl čakovický prak

Kralupy nad Vltavou - tam JC vynalezl ?akovický prak

Krása bez závoje - milostná píseň JC ze sbírky „Pro vdovičku"

Krása bez závoje - milostná píse? JC ze sbírky „Pro vdovi?ku"

Krátkozraký - viz Bystrozraký

Kratochvíl - horší jméno pro pečeného člověka

Kratochvíl - horší jméno pro pe?eného ?lov?ka

Krček, Bohumil - holič z Liberce

Kreibich, Leo - majitel hudební školy, zemřel

Kreibich, Leo - majitel hudební školy, zem?el

Kreibichova hudební škola - hudební škola ve Vídni, kam nastoupil JC

Kreibichová, Rosa - vdova po prof Leo Kreibichovi, přijala JC s počáteční nedůvěrou

Kreibichová, Rosa - vdova po prof Leo Kreibichovi, p?ijala JC s po?áte?ní ned?v?rou

Krej?ovský synek - báse? JC, kterou napsal v 10 letech

Krejčovský synek - báseň JC, kterou napsal v 10 letech

Krejza - stařeček, podezřelý z tzv. kompostové vraždy, přiznal se k vraždě své ženy

Krejza - sta?e?ek, podez?elý z tzv. kompostové vraždy, p?iznal se k vražd? své ženy

křesťan - nejraději by utek (Píseň)

Kreuzmann - kostelník chrámu sv. Štěpána

Kreuzmann - kostelník chrámu sv. Št?pána

Krišna, indický plantážník - postava z opery JC „Úspěch českého inženýra v Indii"

Krišna, indický plantážník - postava z opery JC „Úsp?ch ?eského inženýra v Indii"

Krkonoše - sliboval zatčeným inspektor Schirz

Krkonoše - sliboval zat?eným inspektor Schirz

krok stranou - filozofická operace JC

Křópal - pocestný z Hané

kroužek dovedných rukou - zavedl JC v solnohradské trestnici

kruhový porod - prodělal dr. Turnovský

kruhový porod - prod?lal dr. Turnovský

Krupská, N. K. - vzpomíná, že ještě nikdy neměli u Leninů tak vypráskaného Dědu Mráze

Krupská, N. K. - vzpomíná, že ješt? nikdy nem?li u Lenin? tak vypráskaného D?du Mráze

Krůta - správce Dědovy mísy (Posel)

Ku?era, Antonín - hostinský, vyvalil soude?ek s pípou (Val?ík)

Ku?era, Jaromír - vedoucí filmového archivu

Ku?erová - p?edseda MNV Liptákov

kuba - staví; Pejřilovo oblíbené jídlo

kuba - staví; Pejčilovo oblíbené jídlo

kuba - staví; Pej?ilovo oblíbené jídlo

Kubelík - český houslový virtuóz; druhým českým K. se JC nestal díky učiteli Jedličkovi

Kubelík - ?eský houslový virtuóz; druhým ?eským K. se JC nestal díky u?iteli Jedli?kovi

Kubík, Alfred - bývalý operetní režisér, dnes vedoucí čistírny peří

Kubík, Alfred - bývalý operetní režisér, dnes vedoucí ?istírny pe?í

Kubín, Josef Štefan - sběratel pohádek

Kubín, Josef Štefan - sb?ratel pohádek

Kučera, Antonín - hostinský, vyvalil soudeček s pípou (Valčík)

Kučera, Jaromír - vedoucí filmového archivu

Kučerová - předseda MNV Liptákov

Kulhánek - viz Vězeň

Kulhánek - viz V?ze?

Kulikowski, George - cukrář z Washingtonu, přítel JC, chodil do Bílého domu s indiány

Kulikowski, George - cukrá? z Washingtonu, p?ítel JC, chodil do Bílého domu s indiány

Kůň, přítel člověka - název časopisu

Kunc - spolužák malíře Žíly, který neuměl nakreslit stromy svisle

Kunc - spolužák malí?e Žíly, který neum?l nakreslit stromy svisle

Kuncová - bába kořenářka-špiónka, ve skutečnosti žena hajného Mikovce

Kuncová - bába kořenářka-špiónka, ve skute?čosti žena hajného Mikovce

Kuncová - bába ko?ená?ka-špiónka, ve skute?nosti žena hajného Mikovce

Kuncová-Pr?chová - britská agentka

Kuncová-Průchová - britská agentka

kursy šourání - zavedl JC

Kušlov - obec, kde se v červenci r. 1911 utrhl celý pás lišek

Kušlov - obec, kde se v ?ervenci r. 1911 utrhl celý pás lišek

Kutuzov - generál, světový vojevůdce; nerozuměl česky

Kutuzov - generál, sv?tový vojev?dce; nerozum?l ?esky

Kúty - tímto místem cestoval potrubní drahou Standa (Posel)

A B C D E F G H I J  K L M N O P R S T U V W Y Z 4
 
Naši mecenáši
kudy kam