Rejstřík Cimrmanových pojmů
Cimrmanův zpravodaj.
v Prazev úterý 28. března 2017v úterý 28. března 2017v úterý 28. března 2017v pátek 31. května 2003v úterý 28. března 2017v úterý 28. března 2017v úterý 28. března 2017v úterý 28. března 2017v úterý 28. března 2017
Kupte si originelní Cimrmanovy hrací disky v soustavě CD i DVD

N

N?mci - mají podobnou horu jako my Blaník

N?mcová - socha?i ji klidn? nechali stát

N?mec - mín?n bohemista Helmuth Beránek; (Lij) ten, kterého se ?ech nebojí; (Pól) Anglosas, nejrad?ji by utek (Píse?)

N?mec - ten, kterého se ?ech nebojí; (Pól) Anglosas, nejrad?ji by utek (Píse?)

N?mec - Anglosas, nejrad?ji by utek (Píse?)

N?mec, Karel - viz Ná?elník

N?mecko - Gustav Frištenský tam porazil Schichtela

N?mka - studená je lepší než teplé pivo

N?mý Bobeš aneb ?eský Tarzan - seminá? s ukázkami dramatu JC zni?eného r. 1911 Josefem Padev?tem a obnoveného po 60 letech Ladislavem Smoljakem a Zde?kem Sv?rákem

n?zabudka - látka, kterou si žáci m?li pamatovat

Na Bílé ho?e sedlá?ek o?e - píse? (zpívají vojska)

Na Bílé hoře sedláček oře - píseň (zpívají vojska)

Ná?elník - postava ze hry JC „Dobytí severního pólu", Karel N?mec, ?ech, ná?elník ?eské polární výpravy; 5.4.1909 dobyl severní pól

Náchod - již odtud se Varel Frištenský ptá, kdy už tam budeme; už odtud se učitel těší na jednu zeměpisnou zajímavost

Náchod - již odtud se Varel Frištenský ptá, kdy už tam budeme; už odtud se u?itel t?ší na jednu zem?pisnou zajímavost

Nachtigal, Friedrich - ředitel solnohradské trestnice

Nachtigal, Friedrich - ?editel solnohradské trestnice

Náčelník - postava ze hry JC „Dobytí severního pólu", Karel Němec, Čech, náčelník české polární výpravy; 5.4.1909 dobyl severní pól

Náčelník - postava ze hry JC „Dobytí severního pólu", Karel Němec, ?ech, náčelník české polární výpravy; 5.4.1909 dobyl severní pól

nádraží Františka Josefa - (Vr, Pól) nádraží v Praze, dnes Wilsonovo

nádraží Františka Josefa - (Vr, Pól) nádraží v Praze, dnes Wilsonovo

naive Schrecklichstück, das - /něm./ tak nazval sám JC svůj naivní horror „Elektrická sesle"

naive Schrecklichstück, das - /n?m./ tak nazval sám JC sv?j naivní horror „Elektrická sesle"

Ňamang Bata - prezident afrického státu

Nansen - vedoucí polární výpravy; míří k pólu

Nansen - vedoucí polární výpravy; mí?í k pólu

Nap?í? Afrikou - hra JC

Napoleon - Kolumbus mu rozbíjí o čelo vejce

Napoleon - Kolumbus mu rozbíjí o ?elo vejce

Napříč Afrikou - hra JC

Narcis - postava z knihy JC „Dědeček", schovanec zámeckého pana knížete

Narcis - postava z knihy JC „D?de?ek", schovanec zámeckého pana knížete

Národní divadlo - zde pracoval Josef Zeithammel jako pokrývač; (Pól) nedaleko něho lehce trénovali otužilci v ledové tříšti; o jeho požáru si vyprávěli členové české polární expedice

Národní divadlo - nedaleko něho lehce trénovali otužilci v ledové tříšti; o jeho požáru si vyprávěli členové české polární expedice

Národní divadlo - zde pracoval Josef Zeithammel jako pokrýva?; (Pól) nedaleko n?ho lehce trénovali otužilci v ledové t?íšti; o jeho požáru si vypráv?li ?lenové ?eské polární expedice

Národní divadlo - nedaleko n?ho lehce trénovali otužilci v ledové t?íšti; o jeho požáru si vypráv?li ?lenové ?eské polární expedice

Národní listy - noviny, které uveřejnily dobovou kritiku

Národní listy - noviny, které uve?ejnily dobovou kritiku

Národní politika - pražský list, jímž si JC vycpal kabát a nohavice

Národy a pronárody - etnografická studie JC

Nas?a T. - ukrajinská sufražetka, dcera újezdního poštmistra, sténografka JC

Nasťa T. - ukrajinská sufražetka, dcera újezdního poštmistra, sténografka JC

Naše domovina - přednáška JC o pěstování tabáku po domácku, která vyšla tiskem

Naše domovina - p?ednáška JC o p?stování tabáku po domácku, která vyšla tiskem

Naše slavné prohry - triptych, živý obraz JC

návnadná prkna - odborně „schmeckenfošny" /něm./

návnadná prkna - odborn? „schmeckenfošny" /n?m./

Nazdar! - sokolský pozdrav

názorné a úlekové fixace - čtvrtá z pedagogických zásad JC (viz Cimrmanova šesterka)

názorné a úlekové fixace - ?tvrtá z pedagogických zásad JC (viz Cimrmanova šesterka)

Nechanická, Jitka - kamarádka Jaroslavy Kozákové

Necho? dom? opilá - skladbi?ka pro sestru Luisu

Necho?te na dvorek, vzadu je záchodek - 3. nápis JC v liptákovské hospod? U Sirotk?

Nechoď domů opilá - skladbička pro sestru Luisu

Nechoďte na dvorek, vzadu je záchodek - 3. nápis JC v liptákovské hospodě U Sirotků

Nechoďte na dvorek, vzadu je záchodek - 3. nápis JC v liptákovské hospodů U Sirotků

Nechutný - žák ze hry JC „Vyšetřování ztráty třídní knihy"

Nechutný - žák ze hry JC „Vyšet?ování ztráty t?ídní knihy"

Ned?lat p?estávku, jinak ute?ou - poznámka JC na titulním listě jeho pohádky „Dlouhý, Široký a Krátkozraký"

Ned?lat p?estávku, jinak ute?ou - poznámka JC na titulním list? jeho pohádky „Dlouhý, Široký a Krátkozraký"

Nedbal, Oskar - hudební skladatel, člen vídeňské operetní komise

Nedbal, Oskar - hudební skladatel, ?len víde?ské operetní komise

Nedělat přestávku, jinak utečou - poznámka JC na titulním listě jeho pohádky „Dlouhý, Široký a Krátkozraký"

nehru, nehru - akustická kostanta, v dálné Indii zdomácnělý pokřik fotbalového mužstva, dožadujícího se předčasného ukončení zápasu

nehru, nehru - akustická kostanta, v dálné Indii zdomácn?lý pok?ik fotbalového mužstva, dožadujícího se p?ed?asného ukon?ení zápasu

Nekuda - ostřílený kasař, který ocenil povídky JC

Nekuda - ost?ílený kasa?, který ocenil povídky JC

Nelson - admirál, světový vojevůdce; nerozuměl česky

Nelson - admirál, sv?tový vojev?dce; nerozum?l ?esky

Němci - mají podobnou horu jako my Blaník

Němcová - sochaři ji klidně nechali stát

Němec - míněn bohemista Helmuth Beránek; (Lij) ten, kterého se Čech nebojí; (Pól) Anglosas, nejraději by utek (Píseň)

Němec - ten, kterého se Čech nebojí; (Pól) Anglosas, nejraději by utek (Píseň)

Němec - Anglosas, nejraději by utek (Píseň)

Němec, Karel - viz Náčelník

Německo - Gustav Frištenský tam porazil Schichtela

Němka - studená je lepší než teplé pivo

Němý Bobeš aneb Český Tarzan - seminář s ukázkami dramatu JC zničeného r. 1911 Josefem Padevětem a obnoveného po 60 letech Ladislavem Smoljakem a Zdeňkem Svěrákem

Neodbytný detektiv - film JC, k němuž se zachoval jen scénář

Neodbytný detektiv - film JC, k n?muž se zachoval jen scéná?

Neohrožení Mikešové - pohádkové postavy, lezli na světlo

Neohrožení Mikešové - pohádkové postavy, lezli na sv?tlo

Nepevný - žák ze hry JC „Vyšetřování ztráty třídní knihy"

Nepevný - žák ze hry JC „Vyšet?ování ztráty t?ídní knihy"

Nepokradeš - vězeňský pěvecký sbor, který založil JC v salcburské trestnici

Nepokradeš - v?ze?ský p?vecký sbor, který založil JC v salcburské trestnici

Nerez - žák ze hry JC „Vyšetřování ztráty třídní knihy"

Nerez - žák ze hry JC „Vyšet?ování ztráty t?ídní knihy"

Neruda, Jan - autor kritiky v Národních listech

Nestyda Hausner (též Lautner) - psychodrama (též slavná zdravotní scénka) JC

Net?sný - žák ze hry JC „Vyšet?ování ztráty t?ídní knihy"

Netěsný - žák ze hry JC „Vyšetřování ztráty třídní knihy"

Netopýr - opereta JC

Neumann und Altmann - inzertní kancelář, kde byl JC zaměstnán 40 minut

Neumann und Altmann - inzertní kancelá?, kde byl JC zam?stnán 40 minut

Nev??ící Vlasák - název ukázky z p?vodní loutkové hry

Nevěřící Vlasák - název ukázky z původní loutkové hry

New York Herald Tribune - /angl./ americký týdeník, který se zmiňuje o JC

New York Herald Tribune - /angl./ americký týdeník, který se zmi?uje o JC

nězabudka - látka, kterou si žáci měli pamatovat

Nezkušený technik - postava ze semináře ke hře JC „Dobytí severního pólu", Roman Měcháček, dříve pracoval u strašidelné dráhy; bral lidem klobouky

Nezkušený technik - postava ze seminá?e ke h?e JC „Dobytí severního pólu", Roman M?chá?ek, d?íve pracoval u strašidelné dráhy; bral lidem klobouky

Nichtvergissmeinnicht - německy „zapomněnka"

Nichtvergissmeinnicht - n?mecky „zapomn?nka"

nihilista - JC jím není

Nikoli?, Milan - hrab? (Proso)

Nikolič, Milan - hrabě (Proso)

noclehárna - hanlivé označení Blaníku rytířem Veverkou

noclehárna - hanlivé ozna?ení Blaníku rytí?em Veverkou

Notová osnova - část přednášky (též referátu) jednoho z prvních studentů cimrmanologie (část a)

Notová osnova - ?ást p?ednášky (též referátu) jednoho z prvních student? cimrmanologie (?ást a)

Nový York - jedna ze dvou nejmilejších obcí JC

Nový York a Liptákov - mé obce nejmilejší - 5. nápis JC v liptákovské hospodě U Sirotků

Nový York a Liptákov - mé obce nejmilejší - 5. nápis JC v liptákovské hospod? U Sirotk?

Noži?ky - ?ást p?ednášky (též referátu) jednoho z prvních student? cimrmanologie (?ást b)

Nožičky - část přednášky (též referátu) jednoho z prvních studentů cimrmanologie (část b)

nymfomanka - viz erotomanka

A B C D E F G H I J K L M  N O P R S T U V W Y Z 4
 
Naši mecenáši
kudy kam