Rejstřík Cimrmanových pojmů
Cimrmanův zpravodaj.
v Prazev úterý 28. března 2017v úterý 28. března 2017v úterý 28. března 2017v pátek 31. května 2003v úterý 28. března 2017v úterý 28. března 2017v úterý 28. března 2017v úterý 28. března 2017v úterý 28. března 2017
Kupte si originelní Cimrmanovy hrací disky v soustavě CD i DVD

O

O kuplí?ce z Frýdlantu - název balady

O kuplířce z Frýdlantu - název balady

O t?inácti tchýních - pohádkový horror JC (též pohádka)

O třinácti tchýních - pohádkový horror JC (též pohádka)

objev století - nález pozůstalosti JC kolem r. 1966 v Liptákově

objev století - nález poz?stalosti JC kolem r. 1966 v Liptákov?

Obr Kolod?j - postava z pohádky JC „Dlouhý, Široký a Krátkozraký"

Obr Koloděj - postava z pohádky JC „Dlouhý, Široký a Krátkozraký"

Obušky z pytl? ven - lezly na sv?tlo

Obušky z pytlů ven - lezly na světlo

ochótniki - /rus./ ochotníci, kteří žádnou divadelní činnost, ani pod nátlakem, nevyvíjeli a měli zájem jen o lovení zvěře

ochótniki - /rus./ ochotníci, kte?í žádnou divadelní ?innost, ani pod nátlakem, nevyvíjeli a m?li zájem jen o lovení zv??e

Odkolek - značka chleba (Úspěch)

Odkolek - zna?ka chleba (Úsp?ch)

Offenbach - význačný hudební skladatel, neplést s Bachem

Offenbach - význa?ný hudební skladatel, neplést s Bachem

Okolo Frýdku cesti?ka - písni?ka, kterou zpíval inspektor zemskému školnímu radovi

Okolo Frýdku cestička - písnička, kterou zpíval inspektor zemskému školnímu radovi

Okolo Hradce - písnička, kterou zpíval učitel zemskému školnímu radovi

Okolo Hradce - písni?ka, kterou zpíval u?itel zemskému školnímu radovi

Okolo Sú?e - písni?ka, kterou zpívali u?itel ?editel a inspektor, zemskému školnímu radovi

Okolo Súče - písnička, kterou zpívali učitel ředitel a inspektor, zemskému školnímu radovi

Okolo T?ebon? - písni?ka, kterou zpíval ?editel zemskému školnímu radovi

Okolo Třeboně - písnička, kterou zpíval ředitel zemskému školnímu radovi

oktaváni - učitel si u nich vysloužil přezdívku Strašný Láďa

oktaváni - u?itel si u nich vysloužil p?ezdívku Strašný Lá?a

Olda Dynamit - přezdívka Oldřicha Kouby

Olda Dynamit - p?ezdívka Old?icha Kouby

Olga - nostalgická postava z operety JC „Proso"; hrabě Nikolič ji bere do vzducholodi

Olga - nostalgická postava z operety JC „Proso"; hrab? Nikoli? ji bere do vzducholodi

Olympijské hry - JC se jich zúčastnil jen jako velmi zanícený divák

Olympijské hry - JC se jich zú?astnil jen jako velmi zanícený divák

omyl - základní pojem našeho poznání dle JC

Opo?no - na nám?stí tohoto m?sta m?l hospodu d?d hostinského

Opočno - na náměstí tohoto města měl hospodu děd hostinského

Opočno - na nám?ětí tohoto města měl hospodu děd hostinského

opožd?ná vykládka vagon? - nešvar

opožděná vykládka vagonů - nešvar

orwo - na tom dělal své děti učitel Pýcha

orwo - na tom d?lal své d?ti u?itel Pýcha

Österreichischer Puppenmacher - /něm./ odborářský časopis rakouských loutkářů

Österreichischer Puppenmacher - /n?m./ odborá?ský ?asopis rakouských loutká??

Ostrava - uhlobaron Ptáček tam měl tři doly (Vizionář)

Ostrava - uhlobaron Ptá?ek tam m?l t?i doly (Vizioná?)

Osudová - byla devátá lekce houslové hry

osv?tový dozorce - funkce JC v salcburské trestnici

osvětový dozorce - funkce JC v salcburské trestnici

Otec - postava ze hry „Posel světla"

Otec - postava ze hry „Posel sv?tla"

Otto - mlčí

Otto - ml?í

Oujezdská brána - v ní se Jan Neruda málem srazil s kočárem polské hraběnky Klotowské (též Sklodowské)

Oujezdská brána - v ní se Jan Neruda málem srazil s ko?árem polské hrab?nky Klotowské (též Sklodowské)

oživlé d?evo - šestá z pedagogických zásad Cimrmanovy šesterky; živá loutka v Paraguayi, napojená na vodi?e (pozd?ji polovodi?e)

oživlé dřevo - šestá z pedagogických zásad Cimrmanovy šesterky; živá loutka v Paraguayi, napojená na vodiče (později polovodiče)

A B C D E F G H I J K L M N  O P R S T U V W Y Z 4
 
Naši mecenáši
kudy kam