Rejstřík Cimrmanových pojmů
Cimrmanův zpravodaj.
v Prazev úterý 28. března 2017v úterý 28. března 2017v úterý 28. března 2017v pátek 31. května 2003v úterý 28. března 2017v úterý 28. března 2017v úterý 28. března 2017v úterý 28. března 2017v úterý 28. března 2017
Kupte si originelní Cimrmanovy hrací disky v soustavě CD i DVD

R

R?ža - kamarádka paní Žaludové

R?žena - postava z balady „O kuplí?ce"

R?ženka - mín?na Málková

Rakousko - rozkládá se nám; je na hnoji; padlo; takovej liják snad nepamatuje; (Pól) na všech školách této země má být lázeň; nenáviděná země; pod ním už nebude vlast poručíka Berana

Rakousko - na všech školách této země má být lázeň; nenáviděná země; pod ním už nebude vlast poručíka Berana

Rakousko - rozkládá se nám; je na hnoji; padlo; takovej liják snad nepamatuje; (Pól) na všech školách této země má být lázeň; nenáviděná země; pod ním už nebude vlast porčíka Berana

Rakousko - rozkládá se nám; je na hnoji; padlo; takovej liják snad nepamatuje; (Pól) na všech školách této zem? má být láze?; nenávid?ná zem?; pod ním už nebude vlast poru?íka Berana

Rakousko - na všech školách této zem? má být láze?; nenávid?ná zem?; pod ním už nebude vlast poru?íka Berana

Rakousko-Uhersko - v jeho době byla Halič zaostalou oblastí

Rakousko-Uhersko - v jeho dob? byla Hali? zaostalou oblastí

Rakušáci - proti nim měla Kuncová lopuchové listy

Rakušáci - proti nim m?la Kuncová lopuchové listy

Rakušan - jím byl JC po matce

Rávalpindí - /ind./ dosti řečí (Úspěch) od JC

Rávalpindí - /ind./ dosti ?e?í (Úsp?ch) od JC

Ředitel - postava ze hry JC „Vyšetřování ztráty třídní knihy"; páprďa

René - postava z operety JC „Proso"; nakonec myslel své výhrůžky vážně

René - postava z operety JC „Proso"; nakonec myslel své výhr?žky vážn?

Reykjavík - ing. Vaněk tam staví kamna nasýpací (Úspěch)

Reykjavík - ing. Van?k tam staví kamna nasýpací (Úsp?ch)

Řez horou Blaník - (od JC) prozradí vnitřní strukturu hory

Řezník - žák ze hry JC „Vyšetřování ztráty třídní knihy"

Říha - zedník, který vychoval Jeřábka; ztráceli se mu učňové

Říha, Josef - žák ze hry JC „Vyšetřování ztráty třídní knihy"

Rimskij (též Rimský) - význačný hudební skladatel

Rimskij (též Rimský) - význa?ný hudební skladatel

Ringhoffer, závod 02, sekce d?evo - firma, která zadala JC vyleh?ení mostu u Lince

Ringhoffer, závod 02, sekce dřevo - firma, která zadala JC vylehčení mostu u Lince

Ringhoffer, závod 02, sekce dřevo - (Vr) firma, která zadala JC vylehčení mostu u Lince

Robert - starostlivý otec rodiny (Proso)

Roentgen, Conrad dr. - hrdina živého obrazu JC

ROH - pořádalo dvoudenní zájezd k Máchovu jezeru

ROH - po?ádalo dvoudenní zájezd k Máchovu jezeru

Rolný, Josef - školák-škrtič, později podezřelý z loupeže klenotů ve Vídni

Rolný, Josef - školák-škrti?, pozd?ji podez?elý z loupeže klenot? ve Vídni

Roxana - je jí 50 a dělá stojky

Roxana - je jí 50 a d?lá stojky

Róza - jméno paní Kreibichové

Rozhledy - píše do nich kritik Winter

rozkaz na houby - název rozkazu sv. Václava

rozpí?ky - buchty se švestkami

rozpíčky - buchty se švestkami

Rozvadov - místo na české hranici, kudy JC prvně vstoupil do Čech

Rozvadov - místo na ?eské hranici, kudy JC prvn? vstoupil do ?ech

Rožnovské hodiny - svatební píseň, která se zpívá v Dolánkách

Rožnovské hodiny - svatební píse?, která se zpívá v Dolánkách

Rudolf - bratr princezny Zlatovlásky, postava ze hry JC „Dlouhý, Široký a Krátkozraký"

Rumunsko - země, proslulá chovem d-ovcí

Rumunsko - zem?, proslulá chovem d-ovcí

ruské kolo - k jeho zahájení v Prátru byla vypsána velká mezinárodní soutěž

ruské kolo - k jeho zahájení v Prátru byla vypsána velká mezinárodní sout?ž

Růža - kamarádka paní Žaludové

Růžena - postava z balady „O kuplířce"

Růženka - míněna Málková

Rytí? Hynek z Michle, p?ednosta svatováclavské kancelá?e - postava ze hry JC „Blaník"; je politická mrtvola

Rytí? Smil (též Smyl) Flek z Nohavic, kroniká? - postava ze hry JC „Blaník"

Rytí? Šlupka z D?la - ?ekatelem tohoto titulu je z?ízenec Šlupka

Rytí? Veverka z Bitýšky - postava ze hry JC „Blaník"

Rytíř Hynek z Michle, přednosta svatováclavské kanceláře - postava ze hry JC „Blaník"; je politická mrtvola

Rytíř Smil (též Smyl) Flek z Nohavic, kronikář - postava ze hry JC „Blaník"

Rytíř Šlupka z Děla - čekatelem tohoto titulu je zřízenec Šlupka

Rytíř Veverka z Bitýšky - postava ze hry JC „Blaník"

A B C D E F G H I J K L M N O P  R S T U V W Y Z 4
 
Naši mecenáši
kudy kam