Rejstřík Cimrmanových pojmů
Cimrmanův zpravodaj.
v Prazev úterý 28. března 2017v úterý 28. března 2017v úterý 28. března 2017v pátek 31. května 2003v úterý 28. března 2017v úterý 28. března 2017v úterý 28. března 2017v úterý 28. března 2017v úterý 28. března 2017
Kupte si originelní Cimrmanovy hrací disky v soustavě CD i DVD

S

S vraným kon?m do Vraného - název kritiky Jana Nerudy

S vraným koněm do Vraného - název kritiky Jana Nerudy

Sacher - vídeňský hotel

Sacher - víde?ský hotel

Sadská - mezi ní a Poděbrady Kocián s Bílkem vygumovali asfaltku

Sadská - mezi ní a Pod?brady Kocián s Bílkem vygumovali asfaltku

Sajner, prof. - JC se s ním seznámil ve vlaku

Salcburk (též Salzburg) - tam odjel Průcha s následníkem trůnu; (Lij) město se státní věznicí a hlavním stanem civilní policie; tam poručík Pihrt naposledy slyšel takhle pěkně zpívat „Spi Havlíčku"

Salcburk (též Salzburg) - město se státní věznicí a hlavním stanem civilní policie; tam poručík Pihrt naposledy slyšel takhle pěkně zpívat „Spi Havlíčku"

Salcburk (též Salzburg) - tam odjel Pr?cha s následníkem tr?nu; (Lij) m?sto se státní v?znicí a hlavním stanem civilní policie; tam poru?ík Pihrt naposledy slyšel takhle p?kn? zpívat „Spi Havlí?ku"

Salcburk (též Salzburg) - m?sto se státní v?znicí a hlavním stanem civilní policie; tam poru?ík Pihrt naposledy slyšel takhle p?kn? zpívat „Spi Havlí?ku"

salmiak - bude v koupelně; vozy s ním míří na Tanvald

salmiak - bude v koupeln?; vozy s ním mí?í na Tanvald

Samec - přezdívka Josefa Severína

Samec - p?ezdívka Josefa Severína

samorost - ten dle prof. Fiedlera vynalezl JC při vyřezávání loutek; viz oživlé dřevo

samorost - ten dle prof. Fiedlera vynalezl JC p?i vy?ezávání loutek; viz oživlé d?evo

saprment - /fr./ kletba

Sarajevo - poslední pracoviště Smrtky před odchodem do důchodu

Sarajevo - poslední pracovišt? Smrtky p?ed odchodem do d?chodu

Sbírejte pohádky - studie JC, uveřejněná v anarchistickém časopise Doutnák

Sbírejte pohádky - studie JC, uve?ejn?ná v anarchistickém ?asopise Doutnák

Schamberg - císařský sluha, má odnést koš s odpadky

Schamberg - císa?ský sluha, má odnést koš s odpadky

Scheissdorf - /něm./ tak říkají Liptákovu v Tanvaldu

Scheissdorf - /n?m./ tak ?íkají Liptákovu v Tanvaldu

Schiller, Friedrich - německý básník

Schiller, Friedrich - n?mecký básník

Schirz - (Vr, MS) policejní inspektor (též rada); sliboval hory doly

Schlesinger - majitel vetešnictví

schmeckenfošna - /něm./ návnadné prkno

schmeckenfošna - /n?m./ návnadné prkno

Schmelling, Hugo - dirigent vídeňské operety

Schmelling, Hugo - dirigent víde?ské operety

Schmied - velitel civilní policie

Schmied, Kiril - vynálezce elektrické sesle, zákazník krejčího Ernsta Lišky (Sesle)

Schmied, Kiril - vynálezce elektrické sesle, zákazník krej?ího Ernsta Lišky (Sesle)

Schmoranz, Alois - nadlesní z Liptákova

Schmoranz, Jaroslav - syn nadlesního Aloise Schmoranze

Schmoranz, Josef - vnuk nadlesního Aloise Schmoranze, úředník

Schmoranz, Josef - vnuk nadlesního Aloise Schmoranze, ú?edník

Schneider - jméno; „richtig Herr Schneider" /něm./, vykřikoval papoušek ve Vídni (dle prof. Fiedlera)

Schneider - jméno; „richtig Herr Schneider" /n?m./, vyk?ikoval papoušek ve Vídni (dle prof. Fiedlera)

Schönbrunn - tam střílel císař na srnu

Schönbrunn - tam st?ílel císa? na srnu

Schrattová - herečka, milenka Františka Josefa I.

Schrattová - here?ka, milenka Františka Josefa I.

Sczepanski, Tadeusz - krotitel z cirku Krakowiak

Sedláci u Chlumce - součást triptychu „Naše slavné prohry"

Sedláci u Chlumce - sou?ást triptychu „Naše slavné prohry"

separace pr?tokových poznatk? - druhá z pedagogických zásad JC (viz Cimrmanova šesterka)

separace průtokových poznatků - druhá z pedagogických zásad JC (viz Cimrmanova šesterka)

Sever - nic se tam nezkazí

Severín, Josef - přezdívaný „Samec", vedoucí benzínové stanice v Benátkách nad Jizerou

Severín, Josef - p?ezdívaný „Samec", vedoucí benzínové stanice v Benátkách nad Jizerou

severní pól (též Severní pól, Severní ledový pól, severní to?na) - cíl výpravy pražských otužilc?; byl dobyt ?eskou polární výpravou; opustila ho 5. dubna 1909; den nato sem dorazil Ameri?an Robert Edwin Peary; jeho dobytí, alespo? posmrtné, by si zasloužila state?ná výprava prof. Mac Donalda

severní pól (též Severní pól, Severní ledový pól, severní točna) - cíl výpravy pražských otužilců; byl dobyt českou polární výpravou; opustila ho 5. dubna 1909; den nato sem dorazil Američan Robert Edwin Peary; jeho dobytí, alespoň posmrtné, by si zasloužila statečná výprava prof. Mac Donalda

severní pól (též Severní pól, Severní ledový pól, severní točna) - cíl výpravy pražských otužilců; byl dobyt českou polární výpravou; opustila ho 5. dubna 1909; den nato sem dorazil Američan Robert Edwin Peary; jeho dobytí, alespoň posmrtné, by si zasloužila state?čá výprava prof. Mac Donalda

Sexualhandgranát - /něm./ Freudův termín pro pohlavní život sněžného muže

Sexualhandgranát - /něm./ Freud?ů termín pro pohlavní život sněžného muže

Sexualhandgranát - /n?m./ Freud?v termín pro pohlavní život sn?žného muže

sexuální bomba století - popis pohlavního života sněžného člověka

sexuální bomba století - popis pohlavního života sn?žného ?lov?ka

sexuální štvanec - tato slova použil kníže Polovecký ve spojitosti s hrabětem Zeppelinem

sexuální štvanec - tato slova použil kníže Polovecký ve spojitosti s hrab?tem Zeppelinem

Simulant dostal na pam?tnou - (Pól, MS) 8. kapitola deníku české polární výpravy

Simulant dostal na pam?tnou - (Pól, MS) 8. kapitola deníku ?eské polární výpravy

Simulant dostal na pamětnou - (Pól, MS) 8. kapitola deníku české polární výpravy

Síra, Bed?ich - viz Bed?ich Síra

Síra, Bedřich - viz Bedřich Síra

Sirotek - hostinský v Liptákově v době pobytu JC

Sirotek - hostinský v Liptákov? v dob? pobytu JC

Sirotek je naše máma - 4. nápis JC v liptákovské hospodě U Sirotků

Sirotek je naše máma - 4. nápis JC v liptákovské hospod? U Sirotk?

Sirotek, Rudolf - hostinský v Liptákově, vnuk původního majitele

Sirotek, Rudolf - hostinský v Liptákov?, vnuk p?vodního majitele

Sirotková - žena hostinského Sirotka

Sirotková je náš táta - nápis, který nějaký vandal připsal ke 4. Nápisu JC v liptákovské hospodě u Sirotků

Sirotková je náš táta - nápis, který n?jaký vandal p?ipsal ke 4. Nápisu JC v liptákovské hospod? u Sirotk?

Sitno - vlastní, samostatná, nezávislá hora Slováků u Banské Štiavnice

Sitno - vlastní, samostatná, nezávislá hora Slovák? u Banské Štiavnice

Skansen, J. dr. - norský badatel (Kovář)

Skansen, J. dr. - norský badatel (Ková?)

Sklodowská - polská hraběnka (viz Oujezdská brána)

Sklodowská - polská hrab?nka (viz Oujezdská brána)

Skotsko - země, odkud přišla pohlednice do Liptákova, odeslaná dle tamního mravu nevyplaceně

Skotsko - zem?, odkud p?išla pohlednice do Liptákova, odeslaná dle tamního mravu nevyplacen?

Slavata - místodržící; žuchl z okna do Jeleního příkopu

Slavata - místodržící; žuchl z okna do Jeleního p?íkopu

Slávek - syn hraběte Nikoliče (Proso)

Slávek - syn hrab?te Nikoli?e (Proso)

Slávie - vzájemná pojišťovací banka; ústřední postava (symbol této banky) živého obrazu JC „Škodu nezjistí, kdo se pojistí"

Slávie - vzájemná pojiš?ovací banka; úst?ední postava (symbol této banky) živého obrazu JC „Škodu nezjistí, kdo se pojistí"

Slavnostní p?ekro?ení 70. rovnob?žky - 5. kapitola deníku ?eské polární výpravy

Slavnostní překročení 70. rovnoběžky - 5. kapitola deníku české polární výpravy

Slezsko - pokrývá akční rádius Blaníku

Slezsko - pokrývá ak?ní rádius Blaníku

Slováci - bratři; mají horu Sitno; mají to horší

Slováci - brat?i; mají horu Sitno; mají to horší

Slovan - hotel v Plzni, kde bydlel JC

Slované - národnost členů české výpravy na severní pól

Slované - národnost ?len? ?eské výpravy na severní pól

Slovanský d?m - místo konference pro u?itele

Slovanský dům - místo konference pro učitele

Slovanský sjezd - byl svolán na Žofín

Sluha - postava ze hry JC „Němý Bobeš"; ve skutečnosti Marta (viz tam)

Sluha - postava ze hry JC „N?mý Bobeš"; ve skute?nosti Marta (viz tam)

Smetana (Bed?ich) - hudební skladatel; s láskou vzpomíná na svého prvního u?itele Antonína Chmelíka

Smetana (Bedřich) - hudební skladatel; s láskou vzpomíná na svého prvního učitele Antonína Chmelíka

Smolí?ek Pacholí?ek - pohádková postava

Smolíček Pacholíček - pohádková postava

Smolík - žák ze hry JC „Vyšetřování ztráty třídní knihy"

Smolík - žák ze hry JC „Vyšet?ování ztráty t?ídní knihy"

Smyl Flek z Nohavic - viz Rytíř Smil...

Smyl Flek z Nohavic - viz Rytí? Smil...

sn?žný ?lov?k - tvor, kterého potkal JC v Arktid?

sn?žný muž - byl spat?en p?ed lety v Himálajích

Snackbar - lord, který sepisoval závěť

Snackbar - lord, který sepisoval záv??

sněžný člověk - tvor, kterého potkal JC v Arktidě

sněžný muž - byl spatřen před lety v Himálajích

snílek prchavých nápad? - tak ozna?ily carské ú?ady JC

snílek prchavých nápadů - tak označily carské úřady JC

snowman - /angl./ sněžný člověk

snowman - /angl./ sn?žný ?lov?k

So?a - postava operety JC „Proso"; dožívá s Elvírou na statku v Cáchách

sobaka - /rus./ pes; Varel Frištenský jich nahradil deset

Sodoma - hra JC

Sokol - tělovýchovná organizace, ve které působil Jan Kašperský

Sokol - t?lovýchovná organizace, ve které p?sobil Jan Kašperský

Sokolové vyprovázejí Jana Ámose do vyhnanství - živý obraz JC

solipsismus - krajně reakční křídlo idealistické filozofie

solipsismus - krajn? reak?ní k?ídlo idealistické filozofie

Solnohrad - je tam věznice

Solnohrad - je tam v?znice

Soňa - postava operety JC „Proso"; dožívá s Elvírou na statku v Cáchách

Sonet-Duo - magnetofon, na kterém byl nahrán liptákovský výbuch

Sou?ek - tu?apský mlyná? (Posel)

Souček - tučapský mlynář (Posel)

spermon - toto slovo použil kníže Polovecký ve spojitosti s hrabětem Zeppelinem

spermon - toto slovo použil kníže Polovecký ve spojitosti s hrab?tem Zeppelinem

Spojené státy (severoamerické) - vláda této země přerušila práce na Panamském průplavu; (Pól) profesor Mac Donald si tam vzal sluhu Berana

Spojené státy (severoamerické) - profesor Mac Donald si tam vzal sluhu Berana

Spojené státy (severoamerické) - vláda této zem? p?erušila práce na Panamském pr?plavu; (Pól) profesor Mac Donald si tam vzal sluhu Berana

Správcová - postava ze hry JC „Lijavec", vrchní světnicová Karolina Králová

Správcová - postava ze hry JC „Lijavec", vrchní sv?tnicová Karolina Králová

Spréva - řeka v Německu (Proso)

Spréva - ?eka v N?mecku (Proso)

St?edoevropan - pro n?ho je velký mráz p?ímo vražedný

Stá?a - obryn?, nev?sta pro Kolod?je

Staatskapelle - /něm./ dirigoval ji Oscar Umlauf; viz též Drážďanská filharmonie

Staatskapelle - /n?m./ dirigoval ji Oscar Umlauf; viz též Dráž?anská filharmonie

Stále ut?ená tabule - sout?ž

Stále utřená tabule - soutěž

Stáňa - obryně, nevěsta pro Koloděje

Standa - postava ze hry JC „Posel světla", posel světla; křestní jméno Mirvalda (Posel)

Standa - postava ze hry JC „Posel sv?tla", posel sv?tla; k?estní jméno Mirvalda (Posel)

Standa Mirvald - Tanvald - značka baterek (Posel)

Standa Mirvald - Tanvald - zna?ka baterek (Posel)

Stání?ek - zdrobn?lina Standy Mirvalda (Posel)

Stáníček - zdrobnělina Standy Mirvalda (Posel)

Stanislav - přítel Ludvíka Dusila

Stanislav - p?ítel Ludvíka Dusila

Stanko - křestní jméno herce Miloviče

Stanko - k?estní jméno herce Milovi?e

Stará Boleslav - město, kde jeden člen expedice Liptákov dostal žízeň

Stará Boleslav - m?sto, kde jeden ?len expedice Liptákov dostal žíze?

Staré pov?sti ?eské - kam se hrabou

Staré pověsti české - kam se hrabou

Starej Procházka - přezdívka císařpána

Starej Procházka - p?ezdívka císa?pána

Stárek, ing. - měl vytyčit Panamský průplav

Stárek, ing. - m?l vyty?it Panamský pr?plav

Státy - USA, kam si prof. Mac Donald vzal československého sluhu Berana

Státy - USA, kam si prof. Mac Donald vzal ?eskoslovenského sluhu Berana

sténografka - osoba, která při zapisování slabě sténá; JC u sebe vždycky nějakou měl

sténografka - osoba, která p?i zapisování slab? sténá; JC u sebe vždycky n?jakou m?l

Steward (d?íve Vlakový steward) - postava ze hry JC „Vražda v Salonním coupé"; ve skute?nosti Puskás Béla (viz tam)

Steward (dříve Vlakový steward) - postava ze hry JC „Vražda v Salonním coupé"; ve skutečnosti Puskás Béla (viz tam)

Stín v maštali - román JC

Straka a syn - zlatnický závod ve Vídni

Stránky vyrvané osudu - kniha herce Klause Vogela

strašidelná dráha - tam pracoval Roman Měcháček

strašidelná dráha - tam pracoval Roman M?chá?ek

Strašný Lá?a - p?ezdívka u?itele-t?í?ase, kterou dostal od lo?ských oktaván?

Strašný Láďa - přezdívka učitele-tříďase, kterou dostal od loňských oktavánů

Strauss, Johann - hudební skladatel, člen vídeňské operetní komise

Strauss, Johann - hudební skladatel, ?len víde?ské operetní komise

Středoevropan - pro něho je velký mráz přímo vražedný

Strindberg, August - švédský dramatik, vyfukoval kouř z dýmky do umyvadla s vodou, pokoušeje se tak vyrobit zlato

Strindberg, August - švédský dramatik, vyfukoval kou? z dýmky do umyvadla s vodou, pokoušeje se tak vyrobit zlato

Stromy rostou svisle - název výkresu

Struk - osada v Haliči, kde učil JC

Struk - osada v Hali?i, kde u?il JC

Strunz - generál

stumme Bobesch, Der - /něm./ viz Der Stumme Bobesch

stumme Bobesch, Der - /n?m./ viz Der Stumme Bobesch

Stuttgart - místo startu vzducholodi Karel

Suchánek - krejčí (na barikádě)

Suchánek - krej?í (na barikád?)

Suchdolský - profesor malířství, u kterého vystudoval Žíla

Suchdolský - profesor malí?ství, u kterého vystudoval Žíla

suchý ?lánek - elektrický ?lánek v baterce Standy Mirvalda (Posel)

suchý článek - elektrický článek v baterce Standy Mirvalda (Posel)

Sudety - bývalé území, na kterém leží Liptákov

Suezský pr?plav - k jeho slavnostnímu otev?ení r. 1871 složil Giuseppe Verdi operu „Aida"

Suezský průplav - k jeho slavnostnímu otevření r. 1871 složil Giuseppe Verdi operu „Aida"

Suk, Josef - hudební skladatel; vzpomíná na venkovského kapelníka Plachého

SUP - tělovýchovná organizace JC v Liptákově (sport, umění, peří)

SUP - t?lovýchovná organizace JC v Liptákov? (sport, um?ní, pe?í)

svatá Anna - na její svátek to bude 30 let, co hostinský opustil svoji milovanou vlast

svatá Barbora - patronka dětské útulny

svatá Barbora - patronka d?tské útulny

Svatováclavská kancelá? - (v Blaníku) místo hry JC „Blaník"

Svatováclavská kancelář - (v Blaníku) místo hry JC „Blaník"

Svatováclavské lázn? - tam byla v b?eznu sch?ze, poslali odtud ostrou prosbu

Svatováclavské lázně - tam byla v březnu schůze, poslali odtud ostrou prosbu

Svatovítský dóm - jeho zvony slíbil inspektor žákům za odměnu

Svatovítský dóm - jeho zvony slíbil inspektor žák?m za odm?nu

svatý Bartolom?j - patron kostela v Pelh?imov?

svatý Bartoloměj - patron kostela v Pelhřimově

svatý Jan - z kamene vytesán (Valčík)

svatý Jan - z kamene vytesán (Val?ík)

svatý Ji?í - sedí na koni

svatý Jiří - sedí na koni

svatý Prochor - Zastánce - byl po něm pojmenován klášter

svatý Prochor - Zastánce - byl po n?m pojmenován klášter

svatý Václav - vrchní velitel vojska (sídlí v Blaníku); socha v Praze na Václavském náměstí

svatý Václav - vrchní velitel vojska (sídlí v Blaníku); socha v Praze na Václavském nám?stí

svatý Vít - významný světec

svatý Vít - významný sv?tec

Svist - žák ze hry JC „Vyšetřování ztráty třídní knihy"

Svist - žák ze hry JC „Vyšet?ování ztráty t?ídní knihy"

Svoji pravdu nebudeme skrývat - nebojácná proti rakouská proklamace (též pamflet nebo báseň), ukrytá důmyslně v násadě krumpáče

Svoji pravdu nebudeme skrývat - nebojácná proti rakouská proklamace (též pamflet nebo báseň), ukrytá důmyslně v násadě krumpá?e

Svoji pravdu nebudeme skrývat - nebojácná proti rakouská proklamace (též pamflet nebo báse?), ukrytá d?mysln? v násad? krumpá?e

Sýkora - řídící učitel z Liberce (Vizionář)

Sýkora - ?ídící u?itel z Liberce (Vizioná?)

Symfonie ?. 2 D-dur - hudební dílo Ludwiga van Beethovena

Symfonie č. 2 D-dur - hudební dílo Ludwiga van Beethovena

Szeged - město v Maďarsku, tam připojili vlak s Hlaváčkem

Szeged - m?sto v Ma?arsku, tam p?ipojili vlak s Hlavá?kem

A B C D E F G H I J K L M N O P R  S T U V W Y Z 4
 
Naši mecenáši
kudy kam