Rejstřík Cimrmanových pojmů
Cimrmanův zpravodaj.
v Prazev úterý 28. března 2017v úterý 28. března 2017v úterý 28. března 2017v pátek 31. května 2003v úterý 28. března 2017v úterý 28. března 2017v úterý 28. března 2017v úterý 28. března 2017v úterý 28. března 2017
Kupte si originelní Cimrmanovy hrací disky v soustavě CD i DVD

T

t?í?as - p?ezdívka u?itele, ví všechno; také býval student

t?icetiletá válka - byla zahájena druhou defenestrací

t?ídní kniha - hledá se již sedmý rok

Táhni a sr?stej! - 17. kapitola deníku ?eské polární výpravy

Táhni a srůstej! - 17. kapitola deníku české polární výpravy

Tajemství Altamiry - studie akademika Šmejdila

Tanvald - v tomto městě byly parní mlýny Hurych a synové; (Lip) obec, kde se konal trh bílého plátna; je zaostalý

Tanvald - obec, kde se konal trh bílého plátna; je zaostalý

Tanvald - v tomto m?st? byly parní mlýny Hurych a synové; (Lip) obec, kde se konal trh bílého plátna; je zaostalý

Tatranský národní park, ?ást druhá - Srny a kamzíci - název krátkého filmu

Tatranský národní park, část druhá - Srny a kamzíci - název krátkého filmu

telepartner - osoba, se kterou telefonujeme

Teplé pivo je horší než studená N?mka (p?v. selka) - 7. nápis JC v liptákovské hospod? U Sirotk?

Teplé pivo je horší než studená Němka (pěv. selka) - 7. nápis JC v liptákovské hospodě U Sirotků

Teplé pivo je horší než studená Němka (pův. selka) - 7. nápis JC v liptákovské hospodě U Sirotků

Teplo - podnik továrníka Meyera

Teplý, Karel - traktorista z Liptákova, snídající u rohového stolu gulášovou polévku

Teraz! - slovenský povel

Terezka - dcera uhlobarona Ptáčka; nejmilejší důl uhlobarona Ptáčka (Vizionář)

Terezka - dcera uhlobarona Ptá?ka; nejmilejší d?l uhlobarona Ptá?ka (Vizioná?)

Tesárek, Josef - korepetitor z Českých Velenic; Čech jako poleno

Tesárek, Josef - korepetitor z ?eských Velenic; ?ech jako poleno

Tesla - značka televizoru

Tesla - zna?ka televizoru

Theater an der Wien - (Op, Ho) /něm./ vídeňská operetní scéna

Theater an der Wien - (Op, Ho) /něm./ vídeňská operetní scéna

Theater an der Wien - (Op, Ho) /n?m./ víde?ská operetní scéna

Theater an der Wien - (Op, Ho) /n?m./ víde?ská operetní scéna

Thomas, Alva - vynálezce, ke kterému je týdeníkem New York Herald Tribune přirovnáván JC; málem se musel spokojit s úlohou technika druhé kategorie

Thomas, Alva - vynálezce, ke kterému je týdeníkem New York Herald Tribune p?irovnáván JC; málem se musel spokojit s úlohou technika druhé kategorie

Thun - (Lij, MS) hrabě, místodržící; omylem považován za tunu

Thun - (Lij, MS) hrab?, místodržící; omylem považován za tunu

Thuna - takto poručík Pihrt pojmenovává místodržícího

Thuna - takto poru?ík Pihrt pojmenovává místodržícího

Tichá - slečna za přepážkou záložny z balady JC „Minařík" (Maralík)

Tichá - sle?na za p?epážkou záložny z balady JC „Mina?ík" (Maralík)

Tittelbachova hudební škola - známá hudební škola ve Vídni; tam bylo za jediný rok zlomeno 67 houslových smyčců a 4 kontrabasové

Tittelbachova hudební škola - známá hudební škola ve Vídni; tam bylo za jediný rok zlomeno 67 houslových smy?c? a 4 kontrabasové

To?ník - pleteme si se Žebrákem

Točník - pleteme si se Žebrákem

Toman - koželuh, přítel Jeřábka

Toman - koželuh, p?ítel Je?ábka

Továrník Bierhanzel - postava ze hry JC „Vražda v salonním coupé"

Továrník Meyer - postava ze hry JC „Vražda v salonním coupé"

Tr?ka - strojvedoucí

Trachta, p. i. - (Vr, Ho) postava ze hry JC „Vražda v salonním coupé", hrdina básně „Minařík", postava z operety JC „Hospoda na mýtince", policejní inspektor

Trachta, p. i. - (Vr, Ho) postava ze hry JC „Vražda v salonním coupé", hrdina básně „Minařík", postava z operety JC „Hospoda na mýtince", policejní inspektor

Trachta, p. i. - (Vr, Ho) postava ze hry JC „Vražda v salonním coupé", hrdina básně „Mina?ík", postava z operety JC „Hospoda na mýtince", policejní inspektor

Trachta, p. i. - (Vr, Ho) postava ze hry JC „Vražda v salonním coupé", hrdina básn? „Mina?ík", postava z operety JC „Hospoda na mýtince", policejní inspektor

Trachta, p. i. - (Vr, Ho) postava ze hry JC „Vražda v salonním coupé", hrdina básn? „Mina?ík", postava z operety JC „Hospoda na mýtince", policejní inspektor

trailer - (s betonovými panely) vklínil se mezi vozy liptákovské expedice

Traun - městečko u Lince v Rakousku, kam se vydal JC, ale nikdy se tam nedostal; mělo největší továrnu na dynamit a největší sirotčinec

Traun - m?ste?ko u Lince v Rakousku, kam se vydal JC, ale nikdy se tam nedostal; m?lo nejv?tší továrnu na dynamit a nejv?tší sirot?inec

Trávní?ek - vysv?tluje, co je to herberk: útulek pro vandrovníky (p?enesen?: velký nepo?ádek)

Trávníček - vysvětluje, co je to herberk: útulek pro vandrovníky (přeneseně: velký nepořádek)

Trčka - strojvedoucí

trestání u?itele u?itelem - t?etí z pedagogických zásad JC (viz Cimrmanova šesterka)

trestání učitele učitelem - třetí z pedagogických zásad JC (viz Cimrmanova šesterka)

Trh jsem ji - přiznání Otakara Švankmajera

Trh jsem ji - p?iznání Otakara Švankmajera

třicetiletá válka - byla zahájena druhou defenestrací

tříďas - přezdívka učitele, ví všechno; také býval student

třídní kniha - hledá se již sedmý rok

trinitrotoluen - příměs do článku baterky Standy Mirvalda (Posel)

trinitrotoluen - p?ím?s do ?lánku baterky Standy Mirvalda (Posel)

Trnava - zde byla zácpa na osobní potrubní dopravě (Posel)

Trnava - zde byla zácpa na osobní potrubní doprav? (Posel)

trpaslíci - jsou nejhorší ze všeho; vlezou všude; strašně rychle se množí

trpaslíci - jsou nejhorší ze všeho; vlezou všude; strašn? rychle se množí

Trtílek, Jan prof. - akademický sochař, pracuje na rekonstrukci díla JC, restauroval slavnou autobustu JC

Trtílek, Jan prof. - akademický socha?, pracuje na rekonstrukci díla JC, restauroval slavnou autobustu JC

trudomyslnost - důvod zahynutí 17 polárních výprav

trudomyslnost - d?vod zahynutí 17 polárních výprav

Tu?apy - obec, kde se provád?l výlov rybníka (Posel)

Tučapy - obec, kde se prováděl výlov rybníka (Posel)

Tulák - opereta JC

Tur?anský Svätý Martin - m?sto, ve kterém JC koupil štíhlé gazelí e-ovce

Turci - na Moravě

Turci - na Morav?

Turčanský Svätý Martin - město, ve kterém JC koupil štíhlé gazelí e-ovce

Turecko - země s hlavním městem Istambulem; je to hospodářství; odtud se právě vrací továrník Bierhanzel, ani továrník Meyer se nevrací s prázdnou

Turecko - zem? s hlavním m?stem Istambulem; je to hospodá?ství; odtud se práv? vrací továrník Bierhanzel, ani továrník Meyer se nevrací s prázdnou

Turnovský, Jan - drobný krejčí z Klánovic, který nikoho nezaměstnával

Turnovský, Jan - drobný krej?í z Klánovic, který nikoho nezam?stnával

Turnovský, Josef - viz Dr. Turnovský

Tvaroh - žák ze hry JC „Vyšetřování ztráty třídní knihy"

Tvaroh - žák ze hry JC „Vyšet?ování ztráty t?ídní knihy"

Týden pravdomluvnosti - školní akce

tyrana - mučící zařízení

tyrana - mu?ící za?ízení

Tyrš, Miroslav dr. - vynálezce stoje rozkročného s rukama v týl

Tyrš, Miroslav dr. - vynálezce stoje rozkro?ného s rukama v týl

A B C D E F G H I J K L M N O P R S  T U V W Y Z 4
 
Naši mecenáši
kudy kam