Rejstřík Cimrmanových pojmů
Cimrmanův zpravodaj.
v Prazev úterý 28. března 2017v úterý 28. března 2017v úterý 28. března 2017v pátek 31. května 2003v úterý 28. března 2017v úterý 28. března 2017v úterý 28. března 2017v úterý 28. března 2017v úterý 28. března 2017
Kupte si originelní Cimrmanovy hrací disky v soustavě CD i DVD

U

U labut? - hostinec v Tanvald?; je tam rva?ka a už p?l hodiny tam b?há po lokále cikán s nožem v zádech (Vizioná?)

U labutě - hostinec v Tanvaldě; je tam rvačka a už půl hodiny tam běhá po lokále cikán s nožem v zádech (Vizionář)

U labutě - hostinec v Tanvaldě; je tam rvačka a už pěl hodiny tam b?há po lokále cikán s nožem v zádech (Vizionář)

U Plechatých - restaurace ve Vraném

U Sirotk? - (Lip, MS) hospoda (též restaurace) v Liptákov?; vym??ují se p?ed ní láhve s propan-butanem; konaly se zde restaurátorské práce

U Sirotků - (Lip, MS) hospoda (též restaurace) v Liptákově; vyměňují se před ní láhve s propan-butanem; konaly se zde restaurátorské práce

U Sirotků - (Lip, MS) hospoda (též restaurace) v Liptákově; vyměřují se před ní láhve s propan-butanem; konaly se zde restaurátorské práce

U šneka - hostinec

U?ídil - žák ze hry „Vyšet?ování ztráty t?ídní knihy"

U?itel - postava ze hry JC „Vyšet?ování ztráty t?ídní knihy"; t?í?as; Strašný Lá?a

U?itelské noviny - noviny; psaly o prof. Mac Donaldovi, o polární zá?i a o lázni (správn? kázni) na školách v Rakousku

u?íznutí kšandy - zvyk mezi filozofy p?i prohrané p?i

Učitel - postava ze hry JC „Vyšetřování ztráty třídní knihy"; tříďas; Strašný Láďa

Učitelské noviny - noviny; psaly o prof. Mac Donaldovi, o polární záři a o lázni (správně kázni) na školách v Rakousku

Uh?i - proti nim (a Rakušák?m) m?la Kuncová lopuchové listy

úhelné pilí?e - na šesti ú. p. spo?ívá sm?lá konstrukce pedagogiky JC (viz Cimrmanova šesterka)

úhelné pilíře - na šesti ú. p. spočívá smělá konstrukce pedagogiky JC (viz Cimrmanova šesterka)

uherák - uherský rok (familiérně)

uherák - uherský rok (familiérn?)

Uhlí?ské Janovice - opereta JC (též opera)

Uhlířské Janovice - opereta JC (též opera)

Uhři - proti nim (a Rakušákům) měla Kuncová lopuchové listy

Ukrajina - zde došlo na podzim 1913 k prvním kontaktům JC s pedagogickou problematikou

Ukrajina - zde došlo na podzim 1913 k prvním kontakt?m JC s pedagogickou problematikou

úlek osln?ním - vylekání žák? sejmutím paruky (viz názorné a úlekové fixace)

úlek oslněním - vylekání žáků sejmutím paruky (viz názorné a úlekové fixace)

Ulrych, Josef - toho praštil klackem Josef Kamarýt

Um?lkyn? - p?íb?h JC pro žebra?ky

Umělkyně - příběh JC pro žebračky

Umlauf, Oskar - dirigent Drážďanské filharmonie (též Staatskapelle)

Umlauf, Oskar - dirigent Dráž?anské filharmonie (též Staatskapelle)

umrl?í domek - (JC) je v Liptákov?

umrl?í sv?tni?ka - je v Liptákov?

umrlčí domek - (JC) je v Liptákově

umrlčí světnička - je v Liptákově

underground teacher - /angl./ pomocný učitel; viz tam

underground teacher - /angl./ pomocný u?itel; viz tam

univerzální ptakopysk - šlechtěnec ptakopyska JC

univerzální ptakopysk - šlecht?nec ptakopyska JC

Uřídil - žák ze hry „Vyšetřování ztráty třídní knihy"

uříznutí kšandy - zvyk mezi filozofy při prohrané při

USA - tam se konala 3. olympiáda

Úsp?ch ?ekého inženýra v Indii - jednoaktová opera JC

Úspěch čekého inženýra v Indii - jednoaktová opera JC

Ustalova? - odd?lení víde?ské kriminálky, kam byl JC p?e?azen z odd?lení „Vývojka" bez ohledu na služební léta

Ustalovač - oddělení vídeňské kriminálky, kam byl JC přeřazen z oddělení „Vývojka" bez ohledu na služební léta

Už mou milou do kostela vedou - svatební píseň, která se zpívá v Dolánkách

Už mou milou do kostela vedou - svatební píse?, která se zpívá v Dolánkách

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T  U V W Y Z 4
 
Naši mecenáši
kudy kam