Rejstřík Cimrmanových pojmů
Cimrmanův zpravodaj.
v Prazev úterý 28. března 2017v úterý 28. března 2017v úterý 28. března 2017v pátek 31. května 2003v úterý 28. března 2017v úterý 28. března 2017v úterý 28. března 2017v úterý 28. března 2017v úterý 28. března 2017
Kupte si originelní Cimrmanovy hrací disky v soustavě CD i DVD

V

V chaloupky stínu - jednoaktová opera JC

V podve?er - selanka Zdenko Fibicha (Ková?)

V podvečer - selanka Zdenko Fibicha (Kovář)

V?ze? (d?íve Alois Kulhánek, v?ze?) - postava z operety JC „Hospoda na mýtince"; .?íslo 21, prostý seká?ek trávy

Václav - kníže, který byl r. 929 nebo 935 - o tom jsou dosud spory - zavražděn na prahu románského kostelíka ve Staré Boleslavi; mladší syn vizionáře Hlavsy (Vizionář); (Lij) jméno otce Aloise Formánka; (Pól) křestní jméno učitele Poustky; (Bl) český kníže (svatý V.); kdyby se to dověděl, tak by Hynek letěl; pryč s ním

Václav - mladší syn vizionáře Hlavsy (Vizionář); (Lij) jméno otce Aloise Formánka; (Pól) křestní jméno učitele Poustky; (Bl) český kníže (svatý V.); kdyby se to dověděl, tak by Hynek letěl; pryč s ním

Václav - jméno otce Aloise Formánka; (Pól) křestní jméno učitele Poustky; (Bl) český kníže (svatý V.); kdyby se to dověděl, tak by Hynek letěl; pryč s ním

Václav - křestní jméno učitele Poustky; (Bl) český kníže (svatý V.); kdyby se to dověděl, tak by Hynek letěl; pryč s ním

Václav - český kníže (svatý V.); kdyby se to dověděl, tak by Hynek letěl; pryč s ním

Václav - kníže, který byl r. 929 nebo 935 - o tom jsou dosud spory - zavražděn na prahu románského kostelíka ve Staré Boleslavi; mladší syn vizionáře Hlavsy (Vizionář); (Lij) jméno otce Aloise Formánka; (Pól) křestní jméno u?itele Poustky; (Bl) český kníže (svatý V.); kdyby se to dověděl, tak by Hynek letěl; pryč s ním

Václav - kníže, který byl r. 929 nebo 935 - o tom jsou dosud spory - zavražd?n na prahu románského kostelíka ve Staré Boleslavi; mladší syn vizioná?e Hlavsy (Vizioná?); (Lij) jméno otce Aloise Formánka; (Pól) k?estní jméno u?itele Poustky; (Bl) ?eský kníže (svatý V.); kdyby se to dov?d?l, tak by Hynek let?l; pry? s ním

Václav - mladší syn vizioná?e Hlavsy (Vizioná?); (Lij) jméno otce Aloise Formánka; (Pól) k?estní jméno u?itele Poustky; (Bl) ?eský kníže (svatý V.); kdyby se to dov?d?l, tak by Hynek let?l; pry? s ním

Václav - jméno otce Aloise Formánka; (Pól) k?estní jméno u?itele Poustky; (Bl) ?eský kníže (svatý V.); kdyby se to dov?d?l, tak by Hynek let?l; pry? s ním

Václav - k?estní jméno u?itele Poustky; (Bl) ?eský kníže (svatý V.); kdyby se to dov?d?l, tak by Hynek let?l; pry? s ním

Václav - ?eský kníže (svatý V.); kdyby se to dov?d?l, tak by Hynek let?l; pry? s ním

Václavák - hanlivý název velitelského stanoviště v Blaníku

Václavák - hanlivý název velitelského stanovišt? v Blaníku

václavka - druh houby

Václavské nám?stí - je na n?m kino Blaník

Václavské náměstí - je na něm kino Blaník

vagón s francovkou (1. t?ída) - salonní v?z Františka Josefa (I.) (zašifrovan?)

vagón s francovkou (1. třída) - salonní vůz Františka Josefa (I.) (zašifrovaně)

Van der Post?v generátor - kontakty tohoto p?ístroje ?istili žáci JC na Kreibichov? hudební škole

Van der Postův generátor - kontakty tohoto přístroje čistili žáci JC na Kreibichově hudební škole

Van?k, ing. - viz Inženýr Van?k

Vaněk, ing. - viz Inženýr Vaněk

vápník - tím se u Žílů nikdy nešetřilo

vápník - tím se u Žíl? nikdy nešet?ilo

Varel Frištenský - postava ze hry JC „Dobytí severního pólu", potah, ledař branického pivovaru, člen české polární výpravy

Varel Frištenský - postava ze hry JC „Dobytí severního pólu", potah, leda? branického pivovaru, ?len ?eské polární výpravy

varianta Brod - kompromisní řešení pro sochu JC v Praze

varianta Brod - kompromisní ?ešení pro sochu JC v Praze

Varšava - nedaleko tohoto města přistála vzducholoď Karel

Varšava - nedaleko tohoto m?sta p?istála vzducholo? Karel

Varuj se hazardu, vzpome? si na Jardu - 2. nápis JC v liptákovské hospod? U Sirotk?

Varuj se hazardu, vzpomeň si na Jardu - 2. nápis JC v liptákovské hospodě U Sirotků

Vávrová, Anežka - podruhyně z č. p. 19 v Liptákově

Vávrová, Anežka - podruhyn? z ?. p. 19 v Liptákov?

ve?erní škola cimrmanologie - byla kone?n? otev?ena na pražské konzervato?i

večerní škola cimrmanologie - byla konečně otevřena na pražské konzervatoři

Velká Chuchle - nedaleko této obce se přehnala skupina historicky krojovaných jezdců; oblíbené dostaveníčko mnoha Pražáků

Velká Chuchle - nedaleko této obce se p?ehnala skupina historicky krojovaných jezdc?; oblíbené dostavení?ko mnoha Pražák?

Verdi - slavný italský komponista

Vergissmeinnicht - německy „pomněnka"

Vergissmeinnicht - n?mecky „pomn?nka"

very crazy - /angl./ Einsteinovo označení teorie externismu JC

very crazy - /angl./ Einsteinovo ozna?ení teorie externismu JC

Veselá vdova - opereta JC

Veselé m?íže - aktovka JC

Veselé mříže - aktovka JC

Veverkové, bratranci - vynálezci ruchadla

Vězeň (dříve Alois Kulhánek, vězeň) - postava z operety JC „Hospoda na mýtince"; .číslo 21, prostý sekáček trávy

Víde? - zde p?istála vzducholo? Karel; (Vr) m?sto, které bylo r. 1913 vzrušeno odvážnou loupeží; JC tam spat?il první n?mé filmy; (Bo) dávala se tam premiéra „N?mého Bobše"; (Lij) do tamní vojenské kancelá?e se jednou za rok hlásí, kolik se narodilo kluk?; (Bl) mele se to tam císa?i pánu; on zde sídlí; poslali mu sem ostrou petici; (r?zné hry) zde žije prof. Erich Fiedler

Víde? - m?sto, které bylo r. 1913 vzrušeno odvážnou loupeží; JC tam spat?il první n?mé filmy; (Bo) dávala se tam premiéra „N?mého Bobše"; (Lij) do tamní vojenské kancelá?e se jednou za rok hlásí, kolik se narodilo kluk?; (Bl) mele se to tam císa?i pánu; on zde sídlí; poslali mu sem ostrou petici; (r?zné hry) zde žije prof. Erich Fiedler

Víde? - dávala se tam premiéra „N?mého Bobše"; (Lij) do tamní vojenské kancelá?e se jednou za rok hlásí, kolik se narodilo kluk?; (Bl) mele se to tam císa?i pánu; on zde sídlí; poslali mu sem ostrou petici; (r?zné hry) zde žije prof. Erich Fiedler

Víde? - do tamní vojenské kancelá?e se jednou za rok hlásí, kolik se narodilo kluk?; (Bl) mele se to tam císa?i pánu; on zde sídlí; poslali mu sem ostrou petici; (r?zné hry) zde žije prof. Erich Fiedler

Víde? - mele se to tam císa?i pánu; on zde sídlí; poslali mu sem ostrou petici; (r?zné hry) zde žije prof. Erich Fiedler

Víde?ák - p?ezdívka JC v Liptákov?

Vídeň - zde přistála vzducholoď Karel; (Vr) město, které bylo r. 1913 vzrušeno odvážnou loupeží; JC tam spatřil první němé filmy; (Bo) dávala se tam premiéra „Němého Bobše"; (Lij) do tamní vojenské kanceláře se jednou za rok hlásí, kolik se narodilo kluků; (Bl) mele se to tam císaři pánu; on zde sídlí; poslali mu sem ostrou petici; (různé hry) zde žije prof. Erich Fiedler

Vídeň - město, které bylo r. 1913 vzrušeno odvážnou loupeží; JC tam spatřil první němé filmy; (Bo) dávala se tam premiéra „Němého Bobše"; (Lij) do tamní vojenské kanceláře se jednou za rok hlásí, kolik se narodilo kluků; (Bl) mele se to tam císaři pánu; on zde sídlí; poslali mu sem ostrou petici; (různé hry) zde žije prof. Erich Fiedler

Vídeň - dávala se tam premiéra „Němého Bobše"; (Lij) do tamní vojenské kanceláře se jednou za rok hlásí, kolik se narodilo kluků; (Bl) mele se to tam císaři pánu; on zde sídlí; poslali mu sem ostrou petici; (různé hry) zde žije prof. Erich Fiedler

Vídeň - do tamní vojenské kanceláře se jednou za rok hlásí, kolik se narodilo kluků; (Bl) mele se to tam císaři pánu; on zde sídlí; poslali mu sem ostrou petici; (různé hry) zde žije prof. Erich Fiedler

Vídeň - mele se to tam císaři pánu; on zde sídlí; poslali mu sem ostrou petici; (různé hry) zde žije prof. Erich Fiedler

Vídeň - dávala se tam premiéra „N?mého Bobše"; (Lij) do tamní vojenské kancelá?e se jednou za rok hlásí, kolik se narodilo kluk?; (Bl) mele se to tam císa?i pánu; on zde sídlí; poslali mu sem ostrou petici; (r?zné hry) zde žije prof. Erich Fiedler

Vídeňák - přezdívka JC v Liptákově

Vídeňská krev - opereta JC

Vilma - vnučka dědečka z knihy JC „Dědeček"

Víme vše, totiž že nevíme nic - závěr filozofie JC; stará slavná filozofická věta

Vinci, Leonardo da - (Akt, Ho, MS) osoba, ke které je přirovnán JC

Vinci, Leonardo da - (Akt, Ho, MS) osoba, ke které je přirovnán JC

Vinobraní - (Op, Ho) opereta JC

Vinobraní - (Op, Ho) opereta JC

Višna - indický bůh (Úspěch)

Vít - má se mu blahopřát; celá řada Vítů je jistě i v blanickém vojsku

Vít - má se mu blahopřát; celá řada Vít? je jistě i v blanickém vojsku

Vizionář - hra JC

Vlakový steward - původní postava (nyní steward) ze hry JC „Vražda v salonním coupé"

Vlasák - postava z loutkové scény JC „Nevěřící Vlasák", učitel, přírodozpytec; zbaběle se drží osnov

Vlašim - obec vzdálená od Blaníku asi půl hodiny

Vlci - 9. kapitola deníku české polární výpravy

Vltava - na jejím břehu v Praze je takové divadlo; (Pól) v její ledové tříšti lehce trénovali členové české polární výpravy; (Bl) řeka; Veverka ji přebrodil u Zbraslavi; po louce přejela skupina jezdců

Vltava - v její ledové tříšti lehce trénovali členové české polární výpravy; (Bl) řeka; Veverka ji přebrodil u Zbraslavi; po louce přejela skupina jezdců

Vltava - řeka; Veverka ji přebrodil u Zbraslavi; po louce přejela skupina jezdců

Vltava - na jejím břehu v Praze je takové divadlo; (Pól) v její ledové tříšti lehce trénovali ?lenové české polární výpravy; (Bl) řeka; Veverka ji přebrodil u Zbraslavi; po louce přejela skupina jezdců

vodiče - tam žádný nejsou

Vogel, Klaus - vídeňský herec

Voltův článek - elektrický článek (Posel)

Vondruškovo kukátko - na kabině pro začínající houslisty, slouží pro optickou kontrolu žáka

Voříšek - (postava z básně JC „Školní brašnička", učitel, dávno již pod drnem

Vosátka - poručík (Valčík)

Vrané - místní jméno v názvu Nerudovy kritiky; zde se nachází restaurace u Plechatých

Vránová - rodička

Vrátíme se? - 7. kapitola deníku české polární výpravy

Vražda v salonním coupé - detektivní hra JC

Vrchlický - promítací společnost, kterou založil JC s Mojmírem Frídou

Vrchlický, Jaroslav - český básník, překladatel Friedricha Schillera

Vrchní inspektor - postava ze hry JC „Lijavec"; v. i. Všech starobinců

Všetaty - město, kde byla zácpa na osobní potrubní dopravě (Posel)

Vševěd - viz Děd Vševěd

vulgární materialismus - filozofická teorie F. C. Bohlena

Vynálezci ruchadla bratranci Veverkové - živý obraz JC

Vysočina - pohoří

Vyšetřování ztráty třídní knihy - činohra JC

Vyškov - město, v jehož škole se ztrácely čepice; zbudovali tam z travnatého pruhu před školou školní zahrádku

Vývojka - oddělení vídeňské kriminálky, kam JC nastoupil jako asistent fotografické laboratoře

Význam mrazu v boji proti infekčním chorobám - povolené téma k hovoru na pondělí

Vzácný kámen - milostná píseň JC ze sbírky „Pro vdovičku"

Vzájemná pojišťovací banka Slávie - banka; pro ni JC zkomponoval velký výjev

Vzpurný - sedlák z Liptákova

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U  V W Y Z 4
 
Naši mecenáši
kudy kam